aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5348

Družstevní byt 2+1, užitná plocha 51,83 m2, ul. V Olšinách 1340/23, Praha 10 - Vršovice

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Gottvald Michael
Email gottvald@gaute.cz
Telefon 776 118 336
Začátek 12.05.2020 09:00:00
Aktuální čas 09.08.2020 18:49:03
Konec 30.06.2020 12:55:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 2 290 000 Kč
Aktuální cena 2 912 345 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 100 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
DSC07005.JPG
 
Uživatel 864130.06.2020 12:49:542 912 345
Uživatel 1497730.06.2020 12:44:392 900 000
Uživatel 864130.06.2020 12:44:142 876 543
Uživatel 1497730.06.2020 12:40:002 850 000
Uživatel 140030.06.2020 12:39:362 825 000
Uživatel 1497730.06.2020 12:37:442 820 000
Uživatel 140030.06.2020 12:34:372 805 000
Uživatel 1497730.06.2020 12:32:242 800 000
Uživatel 864130.06.2020 12:29:542 785 000
Uživatel 140030.06.2020 12:29:472 755 000
Uživatel 1497730.06.2020 12:27:122 750 000
Uživatel 864130.06.2020 12:24:482 730 000
Uživatel 1497730.06.2020 12:18:292 700 000
Uživatel 140030.06.2020 12:18:182 695 000
Uživatel 1497730.06.2020 12:14:432 690 000
Uživatel 140030.06.2020 12:13:282 675 000
Uživatel 1497730.06.2020 12:10:542 670 000
Uživatel 140030.06.2020 12:10:212 655 000
Uživatel 1497730.06.2020 12:09:322 650 000
Uživatel 864130.06.2020 12:09:042 620 000
Uživatel 1497730.06.2020 12:06:332 590 000
Uživatel 140030.06.2020 12:05:212 571 000
Uživatel 1497730.06.2020 12:04:272 565 000
Uživatel 864130.06.2020 12:03:032 550 000
Uživatel 1497730.06.2020 11:59:452 520 000
Uživatel 140030.06.2020 11:59:242 506 000
Uživatel 1497730.06.2020 11:58:362 500 001
Uživatel 864130.06.2020 11:58:062 490 000
Uživatel 1497730.06.2020 11:57:342 480 000
Uživatel 864130.06.2020 11:57:052 470 000
Uživatel 1497730.06.2020 11:55:252 460 000
Uživatel 140030.06.2020 11:55:102 455 000
Uživatel 1497730.06.2020 11:45:592 450 000
Uživatel 140030.06.2020 11:44:172 435 000
Uživatel 1497730.06.2020 11:42:532 430 000
Uživatel 140030.06.2020 11:35:112 405 000
Uživatel 1497730.06.2020 11:28:482 400 000
Uživatel 1426230.06.2020 11:15:292 340 000
Uživatel 864129.06.2020 14:42:392 290 000
Popis:
Prodej družstevního podílu s právem nájemní smlouvy vztahující se k družstevnímu bytu o velikosti 51,83 m2, ul. V Olšinách 1340/23, Praha 10 - Vršovice

Prohlídkový den: 16.06.2020 ve 14:00

Byt 2+1 je umístěn ve 3.NP bytového domu s výtahem a je standardně vybavený. Byt se skládá z následujících místností:
- kuchyně o podlahové ploše 9,26 m2
- pokoj o podlahové ploše 20.11 m2
- pokoj o podlahové ploše 12,89 m2
- předsíň o podlahové ploše 5,06 m2
- koupelna o podlahové ploše 1,95 m2
- WC o podlahové ploše 0,85 m2
- spíž o podlahové ploše 0,45 m2
- sklepní kóje o podlahové ploše 1,26 m2

Znalecký posudek, stanovy bytového družstva, vzor nájemní smlouvy a předpis nájemních plateb naleznete níže mezi přiloženými soubory této aukce.


Prohlídkový den: 2.4.2020 ve 14:00

Adresa: V Olšinách 1340/23, Praha 10 - Vršovice
GPS: 50.0713181N, 14.4835333E

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: MSPH 79 INS 1578 / 2016


UPOZORNĚNÍ: Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru).
UPOZORNĚNÍ: Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.
UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje je užíván dlužníky. Nelze vyloučit problémy při předání předmětu prodeje kupujícímu.
UPOZORNĚNÍ: Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 45 dní ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.
UPOZORNĚNÍ: Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH.
UPOZORNĚNÍ: Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (max. 4.000,- Kč).
UPOZORNĚNÍ: Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.
UPOZORNĚNÍ: Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:
UPOZORNĚNÍ: Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.
UPOZORNĚNÍ: Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.
UPOZORNĚNÍ: Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.
UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]