aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6896

"F" prodej obrazu - LUBOMÍR TYPLT, r. 2017, z majetku dlužníka Bc. Michal Mička

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Šálovská Andrea
Email salovska@gaute.cz
Telefon 732430136
Začátek 20.03.2023 11:00:00
Aktuální čas 22.09.2023 20:29:34
Konec 22.05.2023 13:25:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 16 050 Kč
Aktuální cena 43 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 5 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: bez povinnosti zveřejnění
 
LS5_6896 - kopie.jpg
 
Uživatel 1974022.05.2023 13:18:0143 000
Uživatel 2006922.05.2023 13:13:3542 000
Uživatel 1974022.05.2023 13:09:2241 000
Uživatel 2006922.05.2023 13:07:4740 000
Uživatel 1974022.05.2023 13:03:4539 000
Uživatel 2006922.05.2023 13:02:3638 000
Uživatel 1974022.05.2023 13:00:0137 000
Uživatel 2006822.05.2023 12:59:1436 000
Uživatel 1974022.05.2023 12:58:2334 000
Uživatel 2006822.05.2023 12:57:2932 000
Uživatel 1974022.05.2023 12:57:0930 000
Uživatel 2006822.05.2023 12:55:2028 000
Uživatel 1977122.05.2023 12:54:5326 000
Uživatel 2006822.05.2023 12:38:1024 000
Uživatel 2006922.05.2023 12:24:2023 000
Uživatel 1969322.05.2023 11:29:5022 000
Uživatel 2006922.05.2023 10:07:3821 000
Uživatel 1969320.04.2023 10:15:1220 000
Uživatel 1972422.03.2023 09:34:0616 050
Popis:

Obraz Lubomír Typlt, 2017, 70x50 cm, tempera, signováno v levém horním rohu, zarámováno.

Termín prohlídek: 18.4.2023 v 10.00 a 10.5.2023 v 13.00

Místo prohlídek:  Zámecká konírna, adresa Zámek 50, Benátky nad Jizerou, parkoviště GPS: 50.2916764N, 14.8235961E. Účast na prohlídce je třeba potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na salovska@gaute.cz..

Prodej obrazu ze soukromé sbírky Bc. Michala Mičky.


O autorovi:

Lubomír Typlt je současný český malíř,  patří k výrazným malířům generace umělců vstupující na výtvarnou scénu na přelomu tisíciletí. Typltova malba je vytvářena ve dvou rovinách, které jsou v jeho obrazech přítomny od samého začátku: figurální, kriticky zaměřená a předmětná, kde absurdní prostorové objekty se pohybují v rovině abstrakce. Tyto dvě polohy se postupně spojují v dynamický celek, autor propojuje některá starší témata a tak vytváří nové významové vazby. Pojítkem mezi abstrakcí a figurací se stává opakování motivů, jejich zmnožení, rytmizace, odhalující hloubku autorova vyhroceného projevu. Prostřednictvím expresivních postav chlapců a dívek odhaluje Lubomír Typlt svět dětské krutosti. Svět, který čelí nejistotě a zlu. Bezvýchodné zastavené okamžiky, podivná agresivita se přesouvá i do barevnosti. Dílo Lubomíra Typlta je zastoupeno v mnoha veřejných sbírkách, například Muzea umění v Olomouci, Oblastní galerie v Liberci a soukromých sbírkách v Čechách i zahraničí, převážně v Německu a Holandsku. Malíř žije a pracuje střídavě v Praze a Berlíně.

Prodej v rámci insolvenčního řízení, z majetku dlužníka Bc.Michala Mičky.

Vítěz aukce je povinen uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 30 dnů ode dne kdy bude odsouhlasena kupní cena insolvenčním správcem. Kupní cena musí být vítězem aukce uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Předmět aukce se prodává ve stavu "jak stojí a leží" (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat;

Kupující se zavazuje převzít věci předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese kupující.

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím.

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští.

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Prodávající upozorňuje, že konečná cena podléhá schválení insolvenčním správcem.

PRO-23-00012

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.



Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]