aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6901

"J" prodej obrazu - IVAN PINKAVA, XYZ, r. 2011, z majetku dlužníka Bc. Michal Mička

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Šálovská Andrea
Email salovska@gaute.cz
Telefon 732430136
Začátek 20.03.2023 11:10:00
Aktuální čas 01.12.2023 13:56:00
Konec 23.05.2023 12:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 61 655 Kč
Aktuální cena 70 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 5 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: bez povinnosti zveřejnění
 
LS5_6837 - kopie.jpg
 
Uživatel 2007123.05.2023 11:42:0870 000
Uživatel 1969323.05.2023 11:38:1666 000
Uživatel 2007123.05.2023 11:18:4065 000
Uživatel 1969323.04.2023 14:03:3862 000
Popis:

Obraz Ivan Pinkava, XYZ, černobílá fotografie, 1/10, 2011, 105x137cm, signováno na zadní straně, zarámováno.

Termín prohlídek: 18.4.2023 v 10.00 a 10.5.2023 v 13.00

Místo prohlídek:  Zámecká konírna, adresa Zámek 50, Benátky nad Jizerou, parkoviště GPS: 50.2916764N, 14.8235961E. Účast na prohlídce je třeba potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na salovska@gaute.cz..

Prodej obrazu ze soukromé sbírky Bc. Michala Mičky.


O autorovi:

Ivan Pinkava je současný český fotograf. Od roku 1988 průběžně vystavuje v Čechách i v zahraničí. Dosud nejdůležitější českou výstavu uspořádal v roce 2004 v galerii Rudolfinum v Praze, v zahraničí pak přehledovou výstavu Remains v Katzen Art Museum ve Washingtonu v roce 2012. Jeho fotografie jsou zastoupeny v českých i světových sbírkách a jsou publikovány v řadě knih a katalogů. Je zahrnut do německé encyklopedie světových fotografů 1900 bis Heute. V současné době žije poblíž Prahy a je dvorním fotografem Národního divadla Brno.

Prodej v rámci insolvenčního řízení, z majetku dlužníka Bc.Michala Mičky.

Vítěz aukce je povinen uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 30 dnů ode dne kdy bude odsouhlasena kupní cena insolvenčním správcem. Kupní cena musí být vítězem aukce uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Předmět aukce se prodává ve stavu "jak stojí a leží" (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat;

Kupující se zavazuje převzít věci předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese kupující.

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím.

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští.

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Prodávající upozorňuje, že konečná cena podléhá schválení insolvenčním správcem.

PRO-23-00012

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]