aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5282

Multicar M2501, r.v. 1989, stav tachometru 24814 km

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Gottvald Michael
Email gottvald@gaute.cz
Telefon 776 118 336
Začátek 13.05.2020 10:30:00
Aktuální čas 21.06.2021 12:31:40
Konec 03.06.2020 13:05:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 500 000 Kč
Vyvolávací cena 14 700 Kč
Aktuální cena 37 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 4 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
DSC06969.JPG
 
Uživatel 940803.06.2020 13:01:1937 000
Uživatel 56203.06.2020 13:00:4236 000
Uživatel 940803.06.2020 12:59:4235 000
Uživatel 56203.06.2020 12:59:2034 000
Uživatel 940803.06.2020 12:54:1132 000
Uživatel 56203.06.2020 12:47:3930 000
Uživatel 940803.06.2020 12:45:4128 000
Uživatel 56203.06.2020 11:46:1226 000
Uživatel 940802.06.2020 13:35:1225 000
Uživatel 1478002.06.2020 11:59:2023 000
Uživatel 940802.06.2020 10:20:3922 000
Uživatel 56201.06.2020 17:24:1920 000
Uživatel 117601.06.2020 08:52:0419 000
Uživatel 1469930.05.2020 21:09:4318 000
Uživatel 117630.05.2020 15:37:0617 000
Uživatel 1474929.05.2020 11:25:5915 700
Uživatel 117622.05.2020 13:28:3214 700
Popis:
Prodej z majetku dlužníka METALPRES, s.r.o. v rámci insolvenčního řízení sp. zn. KSBR 32 INS 7727 / 2019.

Termín prohlídky: 28.05.2020 16:00

Vyvolávací cena je cenou vč. 21% DPH. Lze uplatnit odpočet.

Adresa: Zastávka u Brna, Stará Osada 94, PSČ 66484
GPS: 49.1905536N, 16.3571061E

Upozornění: Veškeré náklady spojené s převzetím předmětu aukce hradí kupující (vítěz aukce).
Upozornění: Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru).
Upozornění: Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 10 (deseti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.
Upozornění: Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
Upozornění: Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 7 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.
Upozornění: Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.
Upozornění: Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.
Upozornění: Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.
Upozornění: Převod předmětu prodeje je zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.
Upozornění: Předmět aukce se prodává ve stavu "jak stojí a leží" (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]