Evid. číslo: A6905

"N" prodej obrazu, LUBOMÍR TYPLT, Kleine Turbine, r. 2006, z majetku dlužníka Bc. Michal Mička

Aukce Anglická
Vyřizuje Andrea Šálovská
Email salovska@gaute.cz
Telefon 732430136
Začátek 20.03.2023 11:14:00
Aktuální čas 03.03.2024 02:54:33
Konec 23.05.2023 16:30:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 2 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 112 100 Kč
Aktuální cena 190 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 20 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Kategorie energetické náročnosti bez povinnosti zveřejnění
Aukce Anglická
Vyřizuje Andrea Šálovská
Email salovska@gaute.cz
Telefon 732430136
Začátek 20.03.2023 11:14:00
Konec 23.05.2023 16:30:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 2 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 112 100 Kč
Aktuální cena 190 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 20 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Kategorie energetické náročnosti bez povinnosti zveřejnění

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Historie příhozů

Uživatel 17665 23.05.2023 16:24 190 000 Kč

Uživatel 17668 23.05.2023 16:23 188 000 Kč

Uživatel 17665 23.05.2023 16:20 186 000 Kč

Uživatel 17668 23.05.2023 16:19 184 000 Kč

Uživatel 17665 23.05.2023 16:15 182 000 Kč

Uživatel 17668 23.05.2023 16:14 180 000 Kč

Uživatel 17665 23.05.2023 16:08 178 000 Kč

Uživatel 17668 23.05.2023 16:08 176 000 Kč

Uživatel 17665 23.05.2023 16:04 174 000 Kč

Uživatel 17668 23.05.2023 16:01 172 000 Kč

Uživatel 17665 23.05.2023 16:00 170 000 Kč

Uživatel 17667 23.05.2023 15:59 162 000 Kč

Uživatel 17665 23.05.2023 15:53 129 000 Kč

Uživatel 17669 23.05.2023 15:39 125 000 Kč

Uživatel 17665 23.05.2023 15:33 122 000 Kč

Uživatel 17668 23.05.2023 15:17 120 000 Kč

Uživatel 17665 23.05.2023 07:01 113 000 Kč

Popis

Obraz Lubomír Typlt, Kleine Turbine, 2006, obraz na plátně, 105 x 140 cm, na zadní straně uvedeno Lubomír TYPLT, Kleine Turbine 12.7.2006.

Termín prohlídek: 18.4.2023 v 10.00 a 10.5.2023 v 13.00

Místo prohlídek:  Zámecká konírna, adresa Zámek 50, Benátky nad Jizerou, parkoviště GPS: 50.2916764N, 14.8235961E. Účast na prohlídce je třeba potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na salovska@gaute.cz..

Prodej obrazu ze soukromé sbírky Bc. Michala Mičky.


O autorovi:

Lubomír Typlt je současný český malíř,  patří k výrazným malířům generace umělců vstupující na výtvarnou scénu na přelomu tisíciletí. Typltova malba je vytvářena ve dvou rovinách, které jsou v jeho obrazech přítomny od samého začátku: figurální, kriticky zaměřená a předmětná, kde absurdní prostorové objekty se pohybují v rovině abstrakce. Tyto dvě polohy se postupně spojují v dynamický celek, autor propojuje některá starší témata a tak vytváří nové významové vazby. Pojítkem mezi abstrakcí a figurací se stává opakování motivů, jejich zmnožení, rytmizace, odhalující hloubku autorova vyhroceného projevu. Prostřednictvím expresivních postav chlapců a dívek odhaluje Lubomír Typlt svět dětské krutosti. Svět, který čelí nejistotě a zlu. Bezvýchodné zastavené okamžiky, podivná agresivita se přesouvá i do barevnosti. Dílo Lubomíra Typlta je zastoupeno v mnoha veřejných sbírkách, například Muzea umění v Olomouci, Oblastní galerie v Liberci a soukromých sbírkách v Čechách i zahraničí, převážně v Německu a Holandsku. Malíř žije a pracuje střídavě v Praze a Berlíně.

Prodej v rámci insolvenčního řízení, z majetku dlužníka Bc.Michala Mičky.

Vítěz aukce je povinen uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 30 dnů ode dne kdy bude odsouhlasena kupní cena insolvenčním správcem. Kupní cena musí být vítězem aukce uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Předmět aukce se prodává ve stavu "jak stojí a leží" (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat;

Kupující se zavazuje převzít věci předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese kupující.

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím.

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští.

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Prodávající upozorňuje, že konečná cena podléhá schválení insolvenčním správcem.

PRO-23-00012

Zobrazit celý popis

Přiložené soubory

Přílohy jsou zobrazovány pouze do tří měsíců od skončení aukce.

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce