aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5564

Nebytová jednotka - sklep, UP 56,2m2, ul. Uzavřená, Praha 8 - Kobylisy

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Novakova Alice
Email novakova@gaute.cz
Telefon 739003020
Začátek 01.10.2020 13:24:00
Aktuální čas 04.12.2020 02:22:20
Konec 19.11.2020 13:25:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 700 000 Kč
Aktuální cena 1 820 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 51 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
1.jpg
 
Uživatel 1589919.11.2020 13:18:111 820 000
Uživatel 1594919.11.2020 13:17:301 810 000
Uživatel 1589919.11.2020 13:17:121 800 000
Uživatel 1594919.11.2020 13:16:501 790 000
Uživatel 1589919.11.2020 13:16:241 780 000
Uživatel 1594919.11.2020 13:16:041 760 000
Uživatel 1589919.11.2020 13:15:341 750 000
Uživatel 1594919.11.2020 13:14:361 730 000
Uživatel 1589919.11.2020 13:14:101 720 000
Uživatel 1594919.11.2020 13:12:171 710 000
Uživatel 1589919.11.2020 13:11:331 700 000
Uživatel 1594919.11.2020 13:10:521 660 000
Uživatel 1589919.11.2020 13:10:361 650 000
Uživatel 1594919.11.2020 13:09:521 610 000
Uživatel 1589919.11.2020 13:09:171 600 000
Uživatel 1594919.11.2020 13:08:561 590 000
Uživatel 1589919.11.2020 13:08:261 580 000
Uživatel 1594919.11.2020 13:08:051 560 000
Uživatel 1589919.11.2020 13:07:521 550 000
Uživatel 1594919.11.2020 13:07:241 530 000
Uživatel 1589919.11.2020 13:06:531 520 000
Uživatel 1594919.11.2020 13:06:381 510 000
Uživatel 1589919.11.2020 13:04:521 500 000
Uživatel 1594919.11.2020 13:04:191 490 000
Uživatel 1589919.11.2020 13:03:331 480 000
Uživatel 1594919.11.2020 13:03:131 470 000
Uživatel 1589919.11.2020 13:02:541 460 000
Uživatel 1594919.11.2020 13:02:311 450 000
Uživatel 1589919.11.2020 13:02:091 440 000
Uživatel 1594919.11.2020 13:01:501 430 000
Uživatel 1589919.11.2020 13:01:301 420 000
Uživatel 1594919.11.2020 13:01:101 410 000
Uživatel 1589919.11.2020 13:00:101 400 000
Uživatel 1594919.11.2020 12:59:481 390 000
Uživatel 1589919.11.2020 12:59:201 380 000
Uživatel 1594919.11.2020 12:58:441 370 000
Uživatel 1589919.11.2020 12:58:251 360 000
Uživatel 1594919.11.2020 12:58:181 350 000
Uživatel 1557519.11.2020 12:57:581 300 000
Uživatel 1594919.11.2020 12:57:321 250 000
Uživatel 1589919.11.2020 12:57:011 200 000
Uživatel 1594919.11.2020 12:56:491 160 000
Uživatel 1589919.11.2020 12:56:221 150 000
Uživatel 1594919.11.2020 12:55:461 110 000
Uživatel 1589919.11.2020 12:53:361 100 000
Uživatel 1559019.11.2020 12:53:021 050 000
Uživatel 1589919.11.2020 12:52:271 000 000
Uživatel 1594919.11.2020 12:51:40 960 000
Uživatel 1589919.11.2020 12:51:26 950 000
Uživatel 1588319.11.2020 12:50:52 935 000
Uživatel 1594919.11.2020 12:49:49 920 000
Uživatel 1589919.11.2020 12:49:24 910 000
Uživatel 1594919.11.2020 12:45:29 900 000
Uživatel 1588319.11.2020 12:43:36 890 000
Uživatel 1594919.11.2020 12:41:07 870 000
Uživatel 1589919.11.2020 12:40:25 860 000
Uživatel 1594919.11.2020 12:29:36 850 000
Uživatel 1579919.11.2020 12:16:26 840 000
Uživatel 1588319.11.2020 12:11:00 830 000
Uživatel 1594919.11.2020 12:07:43 800 000
Uživatel 1588319.11.2020 12:06:57 790 000
Uživatel 1561519.11.2020 12:06:31 770 000
Uživatel 919219.11.2020 11:55:43 760 000
Uživatel 1588319.11.2020 11:20:27 750 000
Uživatel 1589919.11.2020 10:23:47 730 000
Uživatel 1594919.11.2020 10:14:04 720 000
Uživatel 1588319.11.2020 07:55:28 710 000
Popis:

Nebytová jednotka - sklep, UP 56,2m2, ul. Uzavřená, Praha 8 - Kobylisy

V horizontu několika týdnů, bude realizován prodej majoritního podílu o velikosti id. 93/100 na pozemku parc. č. 113/2.

Nebytová jednotka se nachází v 1.PP bytového domu, v minulosti byla využívána jako sklad. Jednotka se skládá ze dvou místností + malého skladu, který je přístupný samostatně z chodby. Při místním šetření bylo zjištěno, že v NBJ byla zahájena rekonstrukce, nebyla však dokončena a práce nepokračují. Jsou částečně vybourány podlahy, otlučeny omítky, vybourána okna. Je proveden stávající rozvod elektřiny, pod stropem jednotky vede přípojka vody, v podlaze je kanalizační šachta. Technický stav jednotky je zhoršený, pro další využití je nutné dokončení rekonstrukce.

Bytový dům č.p. 660 se nachází v ulici Uzavřená v městské části Prahy 8 - Kobyliysy. Jedná se o řadový dům krajní, má jedno podzemní a 3 nadzemní podlaží. (3.NP je obytné podkroví)

Nosná konstrukce domu je zděná, základy jsou betonové s izolací proti zemní vlhkosti. Stropy jsou standardní betonové a dřevěné s rovným podhledem, střecha je valbová (z jedné strany) s klasickým dřevěným krovem, čelním vikýřem a taškovou krytinou.

Kobylisy jsou čtvrť na severu Prahy a patří do městské části Praha 8. Východní část je tvořena panelovým sídlištěm, západní část rodinnými domky. V městské části je kompletní občanská vybavenost, vybudovaná infrastruktura, MHD včetně stanic metra a velmi dobré napojení na dopravní síť.

Adresa: Uzavřená 660/12, 182 00 Praha 8 - Kobylisy

GPS: N 50°7.37195', E 14°27.14700'

Prohlídky:
27.10.2020 od 13.15 - zaplněn
27.10.2020 od 13:40 - zaplněn
27.10.2020 do 14:10
10.11.2020 od 13.00
Účast na prohlídce je potřeba potvrdit mailem na adresu novakova@gaute.cz min 24hod před konáním prohlídky. Vzhledem k současné situaci s Covid19 bude každý termín prohlídky vymezen pro omezený počet zájemců, v případě zájmu více zájemců o konkrétní termín bude vypsán dodatečný termín následující po zaplněném termínu prohlídky v ten samý den.Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 14.10.2019: 1 mil Kč.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: MSPH 60 INS 5889/2019

UPOZORNĚNÍ:
Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.
Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Kupující hradí poplatky spojené s registrací Předmětu prodeje ve veřejných seznamech a případné poplatky za výmaz omezení vlastnických práv z takových seznamů.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (4.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]