aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5748

Opakovaná aukce - Prodej RD s přilehlými stavbami (bývalá stodola, chlév a stáj), pozemky 2 361 m², Cheb-Jindřichov, Karlovarský

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 12.01.2021 14:00:00
Aktuální čas 23.01.2021 01:42:04
Konec 16.02.2021 14:00:00
Zbývá 24 dni 12 hodin
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 3 200 000 Kč
Aktuální cena 3 200 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 100 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
DSC09587.JPG
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:
Opakovaná aukce - Prodej RD s přilehlými stavbami (bývalá stodola, chlév a stáj), pozemky 2 361 m², Cheb-Jindřichov, Karlovarský kraj

Rodinný dům je postaven ve městě Cheb, samostatná část Jindřichov, v centrální části Jindřichova s vjezdem na pozemek z východní strany, se dvěma vstupy na pozemek (z východní a severní strany) a dvěma vstupy do domu (jeden vstup do přízemí domu a druhý vstup do podkroví domu) z jižní a severní strany. Nemovitá věc je bývalou zemědělskou usedlostí, jedná se o rodinný dům v severní části, jižně od rodinného domu po obvodu pozemku stojí bývalé chlévy a stodoly, jižní části pozemku pak stodola.

Popis a stav objektů

Rodinný dům je převážně podsklepený, má jedno nadzemní podlaží a využité podkroví

 

1. PP (suterén)

místnost

plocha (m2)

podlaha

chodba, schody

4,60

ker. dlažba

sklep

9,40

cihelná dlažba

sklep

31,30

cihelná dlažba

sklep

21,50

cihelná dlažba

CELKEM

66,80

 

 

1. NP (přízemí)

místnost

plocha (m2)

podlaha

zádvěří

3,00

ker. dlažba

jídelna

14,15

ker. dlažba

kuchyně

15,30

ker. dlažba

spíž

5,30

koberec

chodba, schody

2,80

beton

koupelna

8,40

ker. dlažba

WC

1,60

ker. dlažba

pokoj

34,00

PVC

pokoj

23,60

koberec

CELKEM

108,15

 

 

V přízemí byt o dispozici 2+1 o ploše 108,15m2, v podkroví byt 3+kk (tento byt není započítán do ceny znaleckého posudku, ale je součástí prodeje)

Ostatní stavby:

St. parc. č. 6/2 o výměře 262 m2, součástí je stavba, budova bez č.p/č.e., zemědělská stavba
- jedná se o původní hospodářskou stavbu (chlévy), která je nepodsklepená, přízemní, bez využitého podkroví, je využívána pro skladování, jako kancelář se šatnou a sociálním zařízením.

St. parc. č. 6/3 o výměře 261 m2, součástí je stavba, budova bez č.p./č.e, zemědělská stavba
- jedná se o původní hospodářskou stavbu (stáje), která je nepodsklepená, přízemní, bez využitého podkroví, je využívána pro parkování, skladování a jako dílna

St. parc č. 6/4 o výměře 337 m2, součástí je stavba, budova bez č.p./č.e., zemědělská stavba
- jedná se o původní hospodářskou stavbu (stodola), která je nepodsklepená, přízemní, bez využitého podkroví, je využívána pro parkování, skladování a jako dílna s montážní jámou.

Vedlejší stavby a venkovní úpravy:

Vedlejší stavby různých menších přístřešků, v přístřešku mezi stodolou a stájí je teplovzdušný kotel. Venkovní úpravy v běžném rozsahu - oplocení, vrata, vrátka, přípojky, zpevněné plochy apod.
Vše v běžném, udržovaném stavu.

Více informací je možné najít ve znaleckém posudku v rámci přílohy pod textem aukce

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení:   KSPL 27 INS 21395 / 2013

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení zajištěného věřitele

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději před podpisem kupní smlouvy.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující, pakliže taková daň vznikne.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]