aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5992

Opakovaný prodej - pozemek pro individuální rekreaci o výměře 365m2, Suchohrdly u Znojma

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 21.04.2021 10:00:00
Aktuální čas 29.06.2022 21:48:14
Konec 03.06.2021 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 100 000 Kč
Vyvolávací cena 196 500 Kč
Aktuální cena 197 500 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 25 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
1.jpg
 
Uživatel 1774703.06.2021 13:56:51 197 500
Popis:
Opakovaná aukce - prodej pozemk o výměře 365m2 v k.ú. Suchohrdly u Znojma, okres Znojmo.

Předmět prodeje tvoří:
- pozemek parc. č. 59/9, výměra 365m2, druh pozemku ostatní plocha
v katastrálním území Suchohrdly u Znojma, zapsáno na LV č. 424, pro obec Suchohrdly, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Znojmo.

Popis předmětu prodeje:
Jedná se o pozemek v územním plánu určený pro individuální rekreaci. 
Přes část pozemku je jediný příjezd k sousedním nemovitostem.

Příjezd k pozemku je po obecní komunikaci.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení.

Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy č. 2 - Rozdělení ceny dosažené v aukci.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Kupní smlouva musí být vítězem aukce podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]