aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5713

Opakovaný prodej RD s garáží, celková výměra 131 m², Počátky, okres Pelhřimov, Kraj Vysočina

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 14.01.2021 14:00:00
Aktuální čas 20.01.2021 03:37:38
Konec 14.01.2021 15:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 1 600 000 Kč
Aktuální cena 1 600 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 100 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
foto01.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:
Opakovaný prodej RD s garáží, celková výměra 131 m², Počátky, okres Pelhřimov, Kraj Vysočina

Snížená vyvolávací cena na 80% znaleckého posudku.

Stavba je postavená v širším centru zastavěného území obce. Dům je v řadové zástavbě. Má půdorys do „L”, není podsklepený a obsahuje 1 NP a 2. NP. Objekt je zděný z keramických tvárnic, zdivo založeno na betonových pásových základech izolovaných, proložených kamenem.

V současné době jeho stav neumožňuje užívání. V domě je započata rekonstrukce.

Dispozičně objekt bude obsahovat jednu bytovou jednotku s garáží o velikosti minimálně 4 + kk s lodžií a dalšími technickými místnostmi. Vzhledem k realizovanému komínovému tělesu se předpokládá, že projekt řeší alternativní způsoby vytápění obydlí tak, aby provoz byl ekonomický. V roce 2017 bylo strženo druhé nadzemní patro a vybudována nová sedlová střecha s pvc folií. Svislé nosné konstrukce v 2.NP jsou z keramiky o tl. 45 cm, příčky ze sádrokartonové konstrukce a v 1 .NP je ze strany do ulice zdivo smíšené o tl.65 cm, ze strany do dvora je nové zdivo tl.45 cm. V celém objektu jsou vyměněny okna za plastová, dveře jsou ve 2.NP jen jedny a v 1.NP troje včetně vchodových plastových dveří a dřevěných vrat. Podlahy jsou v 2.NP z keramické dlažby a laminátové. V 1NP je jen betonová mazanina. Omítky jsou štukové, v 1.NP chybí. Není doděláno ani vnější omítnutí domu. Chybí schodiště, které spojuje 1 NP a 2.NP.

Sítě: Rozvody elektro, odpady, vytápění jsou udělány nové

Více informací je možné najít ve znaleckém posudku v rámci přílohy pod textem aukce

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení:  KSCB 28 INS 29209 / 2019

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce

UPOZORNĚNÍ: Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději před podpisem kupní smlouvy.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]