aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5766

Opakovaný prodej RD se dvěma bytovými jednotkami 3+1, obec Petrovice u Karviné, k.ú. Závada

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 28.01.2021 13:00:00
Aktuální čas 06.03.2021 03:32:15
Konec 17.03.2021 15:00:00
Zbývá 11 dni 11 hodin
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 1 820 000 Kč
Aktuální cena 1 820 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 80 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
foto 10.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Opakovaný prodej rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami 3+1, obec Petrovice u Karviné, k.ú. Závada

Předmětem prodeje je zděný, podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími pod plochou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Petrovice u Karviné, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné ve vlastní garáži nebo na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci. Dle místního šetření a informací ČSÚ v obci Petrovice u Karviné je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť dlužník neumožnil do předmětu prodeje přístup. Okna objektu jsou plastová. Celkový technický stav lze podle vzhledu považovat za horší. Na zadní část rodinného domu (pohled z přístupové komunikace) navazuje přízemní, zděná hospodářská část pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Dále je zde příslušenství – oplocení – dřevěné latě s kovovými sloupky, vrátka dřevěná, vrata dřevěná, zpevněné plochy dlážděné.

Upozornění : Prodávající uvádí nesoulad faktického stavu se stavem zapsaným v katastru nemovitostí – při porovnání snímku z katastrální mapy a náhledu v mapách je vidět, že vedlejší budova za domem svým půdorysem značně přesahuje hranici stavby zaznačenou ve snímku. Stavba je podle názoru prodávajícího stavbou vedlejší a tedy příslušenstvím nemovitostí. Podle znaleckého posudku je též popsána vedlejší stavba jako příslušenství stavby hlavní. Tato vedlejší budova má dle posudku rozměr 19 x 11 m (cca 195 m2) a je oceněna jako budova skladů a manipulace.

Sdělení  místního stavebního úřadu ohledně dostupných informací a dokumentů k předmětu prodeje je zveřejněno níže v příloze OÚ Petrovice u Karviné.pdf.

 

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení KSOS 40 INS 18483/2018.

 

Přesný popis nemovitostí je uveden ve Znaleckém posudku, který je v příloze této aukce a dále v příloze Předmět prodeje.pdf, vše zveřejněné pod popisem v přílohách.

Movité věci uvedené na fotografiích nejsou předmětem prodeje.

Plocha pozemku:

Celkem : 659 m2

Zastavěná : 329 m2
 

Prohlídky: dne 22.2.2021 v 15,00 hod.  a dne 8.3.2021 v 15,00 hod.na adrese : Závada 83, 735 72 Petrovice u Karviné, účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky, a to mailem.

POZOR - s ohledem na aktuální pandemickou situaci COVID-19 nejsme schopni garantovat termín konání prohlídky. Tato může být kdykoliv zrušena či přesunuta na jiný termín. V případě konání prohlídky je nezbytně nutné, aby účastník prohlídky byl vybaven respirátorem. Prohlídka bude organizována tak, aby byly zajištěny minimální rozestupy 2 metry. Dále žádáme případné zájemce o prohlídku, aby svoji účast nahlásili předem, abychom dle počtu nahlášených zájemců mohli průběh prohlídky vhodně organizovat.

Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 60 dnů ode dne , kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení kupní ceny insolvenčním správcem, resp. zajištěným věřitelem, podepsat kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Konečná kupní cena podléhá schválení zajištěným věřitelem !

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč).

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.  

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]