aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5733

Opakovaný prodej RD se zahradou, pozemky celkem 1035 m², obec Chrast, Pardubický kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 06.01.2021 14:00:00
Aktuální čas 23.01.2021 02:39:18
Konec 09.02.2021 14:00:00
Zbývá 17 dni 11 hodin
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 2 500 000 Kč
Aktuální cena 2 500 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 45 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
foto01.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:
Opakovaný prodej RD se zahradou, celková výměra pozemků 1035 m2, obec Chrast, Pardubický kraj

Stavba rodinného domu se nachází v okrajové části obce Chrast nedaleko vlakového nádraží. Jedná se o dvougenerační rodinný dům, částečně podsklepený s obytným prvním a druhým nadzemním podlažím a stanovou střechou s krovem aktuálně neumožňujícím využití podkroví.

Dispozice: V prvním a druhém nadzemním podlaží se nachází kuchyň, tři pokoje a sociáílní zázemí. Obvodové a vnitřní stěny jsou vyzděny z cihel a tvárnic bez vodorovné hydroizolace, stropy dřevěné trámové. Krov dřevěný, krytina z azbestocementových šablon, okna původní dřevěná, špaletová. Podlahy dřevěné nebo dlažba, vnitřní schodiště terasové, vnitřní omítky vápenné, vnejší vápenocementové.

Sítě: Kanalizace svedena do jímky, elektro a voda z veřejných přípojek.

Vedlejší stavby, venkovní úpravy zanedbatelného rozsahu. Stav nemovitosti neudržovaný, objket neobydlený, stáří cca 60 let, nutná rozsáhlá rekonstrukce. Zčásti i se zásahem do nosných konstrukcí - statické poruchy.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníků v insolvenčních řízeních:  KSPA 59 INS 21985 / 2016 a KSPA 56 INS 24553 / 2019
v rámci insolvenčních řízení je zpeněžována id. 1/2 nemovitosti, druhá id. 1/2 nemovitosti je zpeněžová z volného trhu.

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce

UPOZORNĚNÍ: Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději před podpisem kupní smlouvy.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]