aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6420

Opakovaný prodej spoluvlast. podílu o velikosti id. 1/2 na RD s pozemkem, užitná plocha 66,58 m², pozemek 237 m², Bohuslavice

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 27.10.2021 12:00:00
Aktuální čas 28.06.2022 21:15:13
Konec 30.11.2021 15:10:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 240 000 Kč
Aktuální cena 306 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 20 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
CIMG5892.JPG
 
Uživatel 1778730.11.2021 15:07:48 306 000
Uživatel 1441030.11.2021 15:04:57 305 000
Uživatel 1778730.11.2021 15:03:49 304 000
Uživatel 1441030.11.2021 15:01:56 303 000
Uživatel 1778730.11.2021 15:00:20 302 000
Uživatel 1441030.11.2021 15:00:05 301 000
Uživatel 1778730.11.2021 14:58:26 300 000
Uživatel 1441030.11.2021 14:55:47 299 000
Uživatel 1778730.11.2021 14:54:31 298 000
Uživatel 1441030.11.2021 14:53:15 297 000
Uživatel 1778730.11.2021 14:52:11 296 000
Uživatel 1441030.11.2021 14:49:53 295 000
Uživatel 1778730.11.2021 14:49:05 294 000
Uživatel 1441030.11.2021 14:48:05 293 000
Uživatel 1778730.11.2021 14:47:28 292 000
Uživatel 1441030.11.2021 14:43:57 291 000
Uživatel 1778730.11.2021 14:43:18 290 000
Uživatel 1441030.11.2021 14:42:22 286 000
Uživatel 1778730.11.2021 14:41:43 284 000
Uživatel 1441030.11.2021 14:38:59 283 000
Uživatel 1778730.11.2021 14:38:04 282 000
Uživatel 1441030.11.2021 14:34:04 281 000
Uživatel 1778730.11.2021 14:33:23 280 000
Uživatel 1441030.11.2021 14:33:07 278 000
Uživatel 1778730.11.2021 14:32:00 277 000
Uživatel 1441030.11.2021 14:31:31 275 000
Uživatel 1778730.11.2021 14:31:06 271 000
Uživatel 1441030.11.2021 14:30:11 268 000
Uživatel 1778730.11.2021 14:28:38 267 000
Uživatel 1441030.11.2021 14:28:20 266 000
Uživatel 1778730.11.2021 14:25:53 265 000
Uživatel 1441030.11.2021 14:23:35 264 000
Uživatel 1778730.11.2021 14:23:03 263 000
Uživatel 1773830.11.2021 14:22:11 262 000
Uživatel 1778730.11.2021 14:20:26 261 000
Uživatel 1441030.11.2021 14:18:02 260 000
Uživatel 1778730.11.2021 14:17:27 259 000
Uživatel 1441030.11.2021 14:16:03 258 000
Uživatel 1778730.11.2021 14:15:06 257 000
Uživatel 1773830.11.2021 14:13:20 255 000
Uživatel 1778730.11.2021 14:12:25 254 000
Uživatel 1441030.11.2021 14:12:03 253 000
Uživatel 1778730.11.2021 14:08:03 252 000
Uživatel 1773830.11.2021 14:05:41 251 000
Uživatel 1778730.11.2021 14:04:16 250 000
Uživatel 1773830.11.2021 14:03:53 246 000
Uživatel 1778730.11.2021 14:02:57 245 000
Uživatel 1441030.11.2021 14:02:13 244 000
Uživatel 1778730.11.2021 13:59:27 243 000
Uživatel 1773830.11.2021 13:58:56 242 000
Uživatel 1778730.11.2021 13:45:19 241 000
Uživatel 1441023.11.2021 09:00:43 240 000
Popis:

Opakovaný prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na RD s pozemkem, užitná plocha 66,58 m², pozemek celkem 237 m², Bohuslavice u Kyjova, Jihomoravský kraj

Pozemek:

- parc.č. 244, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 237 m2, součástí je rodinný dům č.p. 4268 a přístavba skladu s kotelnou. Nezastavěná část pozemku je využívána jako menší oplocená zahrada. Pozemek je svažitý se západní orientací, uceleného přibližně lichoběžníkového tvaru.

Stavba:

- rodinný dům č.p. 4268, součást pozemku parc.č. 244.

Jedná se o samostatně stojící nepodsklepený rodinný dům, který má jedno nadzemní podlaží a půdní prostor pod sedlovou střechou. RD je napojen na vodu z řadu, kanalizaci do řadu a el. NN.

Dispoziční řešení: zádveří, chodba, koupelna s WC, průchozí kuchyně, průchozí obývací pokoj, ložnice na uliční straně, pokoj na straně do zahrady.

Výměry:

1.NP 

zádvěří                       1,88 m2

chodba                      4,43 m2

koupelna a WC         6,59 m2

kuchyně                    7,92 m2

obývací pokoj           13,70 m2

ložnice                       15,93 m2

pokoj                          16,13 m2

Sítě: voda, elektřina, kanalizace

Adresa: Bohuslavice 4268, 696 55 Kyjov - Bohuslavice

GPS: 49.0541550N, 17.1211069E

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníků v insolvenčním řízení: KSBR 47 INS 10423/2019

UPOZORNĚNÍ: Nemovitost je aktuálně obývána dlužníkem

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce (zajištěného věřitele)

Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (4.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]