aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6351

Opakovaný prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/3 na RD se zahradou, pozemky celkem 756 m², k.ú. Slapy nad Vltavou

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 20.09.2021 10:00:00
Aktuální čas 28.06.2022 21:24:42
Konec 20.10.2021 14:30:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 873 000 Kč
Aktuální cena 1 011 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 50 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
foto001.jpg
 
Uživatel 1545220.10.2021 14:25:551 011 000
Uživatel 1778720.10.2021 14:24:321 010 000
Uživatel 1545220.10.2021 14:24:141 002 000
Uživatel 1778720.10.2021 14:23:371 001 000
Uživatel 1545220.10.2021 14:22:40 991 000
Uživatel 1778720.10.2021 14:21:55 990 000
Uživatel 1545220.10.2021 14:21:27 981 000
Uživatel 1778720.10.2021 14:21:07 980 000
Uživatel 1545220.10.2021 14:18:45 971 000
Uživatel 1778720.10.2021 14:18:31 970 000
Uživatel 1545220.10.2021 14:16:46 961 000
Uživatel 1778720.10.2021 14:16:10 960 000
Uživatel 1545220.10.2021 14:15:37 951 000
Uživatel 1778720.10.2021 14:13:04 950 000
Uživatel 1545220.10.2021 14:12:49 941 000
Uživatel 1778720.10.2021 14:11:21 940 000
Uživatel 1545220.10.2021 14:11:00 931 000
Uživatel 1778720.10.2021 14:08:42 930 000
Uživatel 1545220.10.2021 14:08:18 921 000
Uživatel 1778720.10.2021 14:06:48 920 000
Uživatel 1545220.10.2021 14:06:06 911 000
Uživatel 1778720.10.2021 14:04:52 910 000
Uživatel 1545220.10.2021 14:04:33 902 000
Uživatel 1778720.10.2021 14:04:01 901 000
Uživatel 1545220.10.2021 14:03:19 891 000
Uživatel 1778720.10.2021 14:02:28 890 000
Uživatel 1545220.10.2021 14:01:50 876 000
Uživatel 1778720.10.2021 13:59:59 875 000
Uživatel 1545220.10.2021 13:59:25 874 000
Uživatel 1778720.10.2021 13:55:48 873 000
Popis:

Opakovaný prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/3 na RD se zahradou, zastavěná plocha 133,49 m², pozemky celkem 756 m², k.ú. Slapy nad Vltavou, obec Slapy

Rodinný dům se sestává z částečného podsklepení, 1 nadzemního podlaží a půdy.

Dispozice: veranda, předsíň, spíž, kuchyň, 2 pokoje, schodiště na půdu. Kolaudace domu proběhla v roce 1938.

Sítě: rodinný dům napojen na vodovod ze studny, kanalizaci, el. přípojku, plyn není zaveden

Adresa: Slapy 41, 252 08 Slapy, Středočeský kraj

GPS: 49.8160497N, 14.3960989E

Osobní prohlídky nejsou možné

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníků v insolvenčním řízení: KSPH 62 INS 12274/2015

UPOZORNĚNÍ: Nemovitost je aktuálně obývána

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce (zajištěného věřitele)

Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]