aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5486

Papírové výběrové řízení 2 kola - Skladové zásoby obuvi z majetku společnosti TiP s.r.o.

Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 2 kola
Vyřizuje Novakova Alice
Email novakova@gaute.cz
Telefon 739003020
Začátek 06.08.2020 10:23:00
Aktuální čas 25.09.2020 16:38:31
Konec 1.kola 08.09.2020 16:00:00
Místo předložení návrhu Gaute a.s., Lidická 26, Brno 602 00 (5.patro)
čas předložení návrhů 2.kola do 09.09.2020 14:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena 100 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ne
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 20 000 Kč
 
IMG_20200611_093434453.jpg
 
Popis:

Papírové výběrové řízení 2 kola - Skladové zásoby obuvi z majetku společnosti TiP s.r.o.

Minimální nabídková cena: 100.000 Kč vč. DPH; odpočet DPH je možný

Začátek 1. kola: 06.08.2020

Konec 1. kola (přihlášení): 08.09.2020, 16:00 hod

Konec 2. kola VŘ: 09.09.2020, 14:00

Datum a čas pro podání nabídky 2. kola VŘ: nejpozději do 09.09.2020 do 14:00 hod  

Prohlídka: 2.9.2020 v 10:00 hod, svoji účast prosím potvrďte alespoň 2 dny předem na e-mail: novakova@gaute.cz 


Adresa uložení majetku: Jindrova 58/1389, Praha 5 Stodůlky

Předmět prodeje: dle soupisu majetkové podstaty dlužníka se jedná o věci movité, zapsané pod Položkou č. 4, Oddílu II Movitý majetek sepsány: policové regály, osvětlení a zásoby. Celý seznam prodávaných položek je přiložen níže, pod popisem aukce, v přiložených souborech.

Podmínky výběrového řízení: 

     A) Každý účastník musí před podáním své nabídky do výběrového řízení složit na účet majetkové podstaty kauci ve výši 20.000,- Kč
Bankovní spojení: č.ú: 3232291349/0800, vedený u Česká spořitelna, a.s.,
Variabilní symbol: IČ/RČ zájemce


      B) Své nabídky předkládá zájemce v zapečetěné obálce s označením: „Neotvírat“ na adrese: Gaute, a.s., Lidická 26, Brno 602 00 (recepce Gaute, a.s.; 5. patro)

Cena dle znaleckého posudku ze dne 2.12.2019: 840.553,- Kč vč. DPH

Prodej v rámci insolvenčního řízení, z majetku dlužníka: MSPH 89 INS15005/2018

UPOZORNĚNÍ: Prodávající prohlašuje, že nebylo možné provést důkladnou inventuru věcí a seznam věcí uvedený v Příloze č. 1 tohoto výběrového řízení je orientační a zejména kupující (vítěz VŘ) bere na vědomí, že seznam je neúplný, věci mohou být neúplné, poškozené, nekompletní, druhově odlišné, zastaralé apod.

UPOZORNĚNÍ: Účastníkům výběrového řízení, kteří se nestali vítězi výběrového řízení, bude složená kauce vrácena ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy na movité věci.

UPOZORNĚNÍ: Prodávající upozorňuje, že konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); vítěz výběrového řízení je svou nabídkou vázán nejdéle 90 (devadesát) dnů od skončení výběrového řízení.

UPOZORNĚNÍ: Kupní cena dosažená ve výběrovém řízení a nabídnutá vítězem výběrového řízení bude hrazena před podpisem kupní smlouvy, a to na účet majetkové podstaty
Účet č. 115- 8698990267/0100, vedený u Komerční banka, a.s.
Variabilní symbol: IČ/RČ zájemce

UPOZORNĚNÍ: Prodávající a zprostředkovatel činí nesporným, že prodávající není povinen uzavřít s potencionálním zájemcem kupní smlouvu, jestliže nebude celá kupní cena složena na shora uvedený účet majetkové podstaty

UPOZORNĚNÍ:
V případě bude-li výběrové řízení zmařeno vítězem aukce, bude složená kauce v celé výši využita na pokrytí organizačních nákladů zprostředkovatele VŘ.

UPOZORNĚNÍ: Prodej bude uskutečněn nejvyšší podané nabídce; Prodávající a Zajištěný věřitel mají právo nevybrat žádnou nabídku a veřejné řízení zrušit bez uvedení důvodu.

UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje je prodáván ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu ustanovení § 1918 občanského zákoníku

UPOZORNĚNÍ: Dle ustanovení § 285 odst. 1 písm. a) IZ zpeněžením majetkové podstaty zanikají
v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízeného výkonu rozhodnutí nebo exekuce.

UPOZORNĚNÍ: Dle ustanovení § 167 odst. 4 IZ zpeněžením věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]