aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5099

Podíl 2/3 RD 1+1, UP 55 m2, pozemek 1.824 m2, Blížkovice, Jihomoravský kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Gavlas Ondřej
Email ondrej.gavlas@gaute.cz
Telefon 541213390
Začátek 05.12.2019 16:02:00
Aktuální čas 06.08.2020 09:52:45
Konec 22.01.2020 12:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 2 000 Kč
Max. příhoz 500 000 Kč
Vyvolávací cena 304 000 Kč
Aktuální cena 304 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 40 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
Uvodni.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Podíl 2/3 RD  1+1, UP 55 m2, pozemek 1.824 m2, Blížkovice, Jihomoravský kraj

Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 2/3 na RD č. p. 263 o bytové jednotce 1+1 s příslušenstvím a dále na pozemcích o celkové ploše 1.824 m2. Rodinný dům je krajní řadový, o jednom nadzemním podlaží s nevyužitým půdním prostorem a se sklepem v prvním podzemním podlaží. Celkový půdorysný tvar stavby je přibližně obdélníkový s přístavbou prádelny a schodů do sklepa na dvorní straně domu. Základy domu jsou s částečnou izolací proti zemní vlhkosti. Nosné konstrukce jsou zděné cihelné 45-50 cm. Stropní konstrukce nad 1. PP jsou nespalné s rovným podhledem, nad 1.NP jsou trámové s rovným podhledem. Střecha je sedlová, krov je dřevěný, krytina je z pálené tašky. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové. Vnější fasáda je vápenná hladká. Dům byl postaven cca v roce 1948, v 80. letech provedena rekonstrukce koupelny a zateplení štítové stěny. Vytápění lokálními kamny na tuhá paliva. Ohřev TUV je zajištěn pomocí el. bojleru v prádelně.

Užitná plocha RD: 55,03 m2

Plocha pozemků:

- pozemek parc. č. St. 238 – 288 m2

- pozemek parc. č. 1142 – 1536 m2

Nezastavěná část pozemku je využívána jako přístupová předzahrádka a dvorek. Na jižní stranu pozemku parc. č. St. 238 navazuje pozemek parc. č. 1142 využívaný jako oplocená zahrada ve funkčním celku s rodinným domem. Příslušenství tvoří vedlejší stavby (letní pokoj, hospodářská stavba), studna, venkovní úpravy standardního rozsahu (zpevněné plochy, oplocení včetně podezdívek, branka, přípojka vody, plynu, el. nn, kanalizace).

Sítě: vodovod, el. en., kanalizace, plyn je v současnosti odpojen a plynoměr odmontován

Dispozice:

- 1. PP - schody, sklep.

- 1. NP - vstupní zádveří, koupelna vybavena umyvadlem, sprchovým koutem a WC, průchozí kuchyně, pokoj. V přístavbě prádelna přístupná ze dvora.

Adresa: Blížkovice 263, 671 55 Blížkovice

GPS: 48.9987606N, 15.8292622E

Prohlídky: Možné po předchozí domluvě s makléřem.

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 07.11.2019: 380.000 Kč

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: sp. zn. KSBR 26 INS 26081/2014 a sp. zn. KSBR 45 INS 24960/2014.

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje je užíván dlužníky, kteří jsou vlastníky zapsanými v katastru nemovitostí. Nelze vyloučit problémy při předání předmětu prodeje kupujícímu.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH.

Na předmětu prodeje vázne zákonné předkupní právo spoluvlastníka dle ust. § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V souladu s § 1124 a § 2140 a násl. občanského zákoníku je prodávající po skončení aukce povinen učinit osobě oprávněné z předkupního práva nabídku ke koupi předmětu aukce za cenu v aukci dosaženou. Teprve v případě, kdy marně uplyne zákonná lhůta k uplatnění předkupního práva, aniž by oprávněný své předkupní právo uplatnil, resp. vyplatil kupní cenu předmětu aukce, lze realizovat prodej předmětu prodeje do vlastnictví vítěze aukce.

V případě, kdy oprávněný využije podané nabídky a zaplatí dosaženou kupní cenu předmětu aukce, bude složená kauce vrácena vítězi aukce bez odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne zaplacení kupní ceny ze strany oprávněného.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]