aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5247

Podíl 2/3 RD 1+1, UP 55 m2, pozemek 1.824 m2, Blížkovice, Jihomoravský kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Gavlas Ondřej
Email ondrej.gavlas@gaute.cz
Telefon 541213390
Začátek 09.03.2020 09:21:00
Aktuální čas 11.07.2020 04:28:58
Konec 30.04.2020 14:45:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 50 000 Kč
Vyvolávací cena 199 000 Kč
Aktuální cena 380 083 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 15 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
1.jpg
 
Uživatel 383830.04.2020 14:39:59 380 083
Uživatel 1461230.04.2020 14:36:13 375 000
Uživatel 383830.04.2020 14:34:58 371 371
Uživatel 1461230.04.2020 14:32:32 370 000
Uživatel 383830.04.2020 14:29:56 366 663
Uživatel 1461230.04.2020 14:25:42 365 000
Uživatel 383830.04.2020 14:24:57 361 163
Uživatel 1461230.04.2020 14:20:17 360 000
Uživatel 383830.04.2020 14:19:56 356 356
Uživatel 1461230.04.2020 14:15:38 355 000
Uživatel 383830.04.2020 14:14:54 351 351
Uživatel 1461230.04.2020 14:11:00 350 000
Uživatel 383830.04.2020 14:09:55 316 316
Uživatel 1461230.04.2020 14:07:16 315 000
Uživatel 1408030.04.2020 14:05:10 311 000
Uživatel 1461230.04.2020 14:04:50 310 000
Uživatel 383830.04.2020 14:01:21 306 000
Uživatel 1461230.04.2020 14:01:08 305 000
Uživatel 383830.04.2020 14:00:00 301 000
Uživatel 1461230.04.2020 13:59:27 300 000
Uživatel 383830.04.2020 13:59:10 271 000
Uživatel 1461230.04.2020 13:58:49 270 000
Uživatel 383830.04.2020 13:57:14 263 000
Uživatel 1457930.04.2020 13:56:55 262 000
Uživatel 1408030.04.2020 13:56:17 261 000
Uživatel 383830.04.2020 13:54:30 260 000
Uživatel 1457930.04.2020 13:54:24 252 000
Uživatel 1461230.04.2020 13:53:42 250 000
Uživatel 383830.04.2020 13:53:21 220 000
Uživatel 1461230.04.2020 13:52:22 205 000
Uživatel 1408030.04.2020 13:31:29 201 000
Uživatel 1461230.04.2020 13:17:53 200 000
Uživatel 1408024.04.2020 14:08:27 199 000
Popis:

Podíl 2/3 RD  1+1, UP 55 m2, pozemek 1.824 m2, Blížkovice, Jihomoravský krajSpoluvlastnický podíl o velikosti id. 2/3 na RD č. p. 263 o bytové jednotce 1+1 s příslušenstvím a dále na pozemcích o celkové ploše 1.824 m2. Rodinný dům je krajní řadový, o jednom nadzemním podlaží s nevyužitým půdním prostorem a se sklepem v podzemním podlaží. Celkový půdorysný tvar stavby je přibližně obdélníkový s přístavbou prádelny a schodů do sklepa na dvorní straně domu. Základy domu jsou s částečnou izolací proti zemní vlhkosti. Nosné konstrukce jsou zděné cihelné 45-50 cm. Stropní konstrukce nad 1. PP jsou nespalné s rovným podhledem, nad 1.NP jsou trámové s rovným podhledem. Střecha je sedlová, krov je dřevěný, krytina je z pálené tašky. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové. Vnější fasáda je vápenná hladká. Dům byl postaven cca v roce 1948, v 80. letech provedena rekonstrukce koupelny a zateplení štítové stěny. Vytápění lokálními kamny na tuhá paliva. Ohřev TUV je zajištěn pomocí el. bojleru v prádelně.

Užitná plocha RD: 55,03 m2

Plocha pozemků:

- pozemek parc. č. St. 238 – 288 m2

- pozemek parc. č. 1142 – 1536 m2

Nezastavěná část pozemku je využívána jako přístupová předzahrádka a dvorek. Na jižní stranu pozemku parc. č. St. 238 navazuje pozemek parc. č. 1142 využívaný jako oplocená zahrada ve funkčním celku s rodinným domem. Příslušenství tvoří vedlejší stavby (letní pokoj, hospodářská stavba), studna, venkovní úpravy standardního rozsahu (zpevněné plochy, oplocení včetně podezdívek, branka, přípojka vody, plynu, el. nn, kanalizace).

Sítě: vodovod, el. en., kanalizace, plyn je v současnosti odpojen a plynoměr odmontován

Dispozice:

- 1. PP - schody, sklep.
- 1. NP - vstupní zádveří, koupelna vybavena umyvadlem, sprchovým koutem a WC, průchozí kuchyně, pokoj. V přístavbě prádelna přístupná ze dvora.

Adresa: Blížkovice 263, 671 55 Blížkovice

GPS: 48.9987606N, 15.8292622E

Prohlídky: Možné po předchozí domluvě s makléřem.

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 07.11.2019: 380.000 Kč

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: sp. zn. KSBR 26 INS 26081/2014 a sp. zn. KSBR 45 INS 24960/2014.

UPOZORNĚNÍ:
Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 20 (dvaceti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Na předmětu prodeje vázne zákonné předkupní právo spoluvlastníka dle ust. § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V souladu s § 1124 a § 2140 a násl. občanského zákoníku je prodávající po skončení aukce povinen učinit osobě oprávněné z předkupního práva nabídku ke koupi předmětu aukce za cenu v aukci dosaženou. Teprve v případě, kdy marně uplyne zákonná lhůta k uplatnění předkupního práva, aniž by oprávněný své předkupní právo uplatnil, resp. vyplatil kupní cenu předmětu aukce, lze realizovat prodej předmětu prodeje do vlastnictví vítěze aukce.

V případě, kdy oprávněný využije podané nabídky a zaplatí dosaženou kupní cenu předmětu aukce, bude složená kauce vrácena vítězi aukce bez odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne zaplacení kupní ceny ze strany oprávněného.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (4.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]