aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A3526

Podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku o velikosti 552 m2, Rváčov u Hlinska, Chrudim

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Gottvald Michael
Email gottvald@gaute.cz
Telefon 776118336
Začátek 10.07.2018 10:00:00
Aktuální čas 20.06.2019 20:11:39
Konec 13.08.2018 10:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 0 Kč
Vyvolávací cena 5 000 Kč
Aktuální cena 6 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 1 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
km ortofoto.jpg
 
Uživatel 1042013.08.2018 08:23:136 000
Popis:

Podíl id. 1/3 na PZ o velikosti 552 m2, Rváčov u Hlinska, Chrudim


Předmětem prodeje je podíl o velikosti ideální 1/3 na pozemku parc.č. 471/4 - ostatní plocha, který leží severovýchodně od obce Vysočina, v sousedství toku řeky Chrudimka.

Jedná se o nevyužívaný pozemek, který je zarostlý náletovými porosty. Pozemek je převážně mírně svažitý a bez příslušenství.

GPS: 49°46'6.782"N, 15°50'7.809"E

Cena obvyklá ideální 1/3 dle znaleckého posudku ze dne 28. 3. 2017: 6.090,- Kč.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSPH 62 INS 15219/2017

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

UPOZORNĚNÍ: Na předmětu prodeje vázne zákonné předkupní právo spoluvlastníka dle ust. § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V souladu s § 1124 a § 2140 a násl. občanského zákoníku je prodávající po skončení aukce povinen učinit osobě oprávněné z předkupního práva nabídku ke koupi předmětu aukce za cenu v aukci dosaženou. Teprve v případě, kdy marně uplyne zákonná lhůta k uplatnění předkupního práva, aniž by oprávněný své předkupní právo uplatnil, resp. vyplatil kupní cenu předmětu aukce, lze uzavřít kupní smlouvu s vítězem aukce. V případě, kdy oprávněný využije podané nabídky a zaplatí dosaženou kupní cenu předmětu aukce, bude složená kauce vrácena vítězi aukce bez odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne zaplacení kupní ceny ze strany oprávněného.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 20 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2.000 Kč).

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2019 GAUTE, a.s.

[123]