aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4263

Podíl o velikosti id. 2/3 na RD s pozemky o ploše 1.940 m2, Struhařov, Středočeský kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kozlanská Jana
Email kozlanska@gaute.cz
Telefon +420725280910
Začátek 18.04.2019 13:40:00
Aktuální čas 20.09.2020 07:03:46
Konec 21.06.2019 12:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 200 000 Kč
Vyvolávací cena 2 060 000 Kč
Aktuální cena 2 060 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 80 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
uvodni.jpg
 
Uživatel 1218121.06.2019 11:51:062 060 000
Popis:

Podíl o velikosti id. 2/3 na RD s pozemky o ploše 1.940 m2, Struhařov, Středočeský kraj

Aukce byla na pokyn insolvenčního správce prodloužena do 21.06.2019.

Prodej rodinného domu o užitné ploše 166 m2 se zastavěným pozemkem o ploše 111 m2 a zahradou o ploše 1.830 m2. Dům je zděný, podsklepený, o jednom nadzemním podlaží s vestavěným podkrovím, s půdním prostorem. V přízemí domu se nachází prosklené zádveří, chodba se schodištěm, komora,  kuchyň a jeden pokoj. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází vestavěné podkroví s ložnicí s balkonem a dětským pokojem. Okna dřevěná. Plot dřevěný do cihelných sloupků. Na pozemku se nachází studna.

V případě zájmu o pořízení kopie stavební dokumentace nemovitosti kontaktujte makléře.

Sítě: voda, el. en., kanalizace

Adresa: Vilová 116, 251 64 Struhařov

GPS: 49°57'10.3"N 14°44'47.5"E

Obvyklá cena rodinného domu se zastavěným pozemkem a pozemkem zahrady činí dle znaleckého posudku ze dne 30.07.2016 částku ve výši 3.095.800 Kč (znalecký posudek je k dispozici ke stažení dole na stránce aukce v přiložených souborech).

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: MSPH 60 INS 13457/2015

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

UPOZORNĚNÍ: Z důvodu nesoučinnosti dlužnice nelze provést prohlídku.

UPOZORNĚNÍ: Nemovitost je v současné době obývána dlužníkem, nelze vyloučit problémy při předání.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 30 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Na předmětu prodeje vázne zákonné předkupní právo spoluvlastníka dle ust. § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V souladu s § 1124 a § 2140 a násl. občanského zákoníku je prodávající po skončení aukce povinen učinit osobě oprávněné z předkupního práva nabídku ke koupi předmětu aukce za cenu v aukci dosaženou. Teprve v případě, kdy marně uplyne zákonná lhůta k uplatnění předkupního práva, aniž by oprávněný své předkupní právo uplatnil, resp. vyplatil kupní cenu předmětu aukce, lze uzavřít kupní smlouvu s vítězem aukce.

V případě, kdy oprávněný využije podané nabídky a zaplatí dosaženou kupní cenu předmětu aukce, bude složená kauce vrácena vítězi aukce bez odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne zaplacení kupní ceny ze strany oprávněného.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]