aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6617

Podíl o velikosti ideální ½ rodinného domu, Strážov, okres Klatovy, Plzeňský kraj, celková plocha 1008 m2

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Šálovská Andrea
Email salovska@gaute.cz
Telefon 732430136
Začátek 19.04.2022 10:00:00
Aktuální čas 30.05.2023 14:02:26
Konec 24.05.2022 13:10:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 420 000 Kč
Aktuální cena 801 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 10 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
Strážov 1.jpg
 
Uživatel 1778724.05.2022 13:05:28 801 000
Uživatel 746824.05.2022 13:04:13 793 000
Uživatel 1778724.05.2022 12:59:30 792 000
Uživatel 746824.05.2022 12:59:10 784 000
Uživatel 1778724.05.2022 12:53:14 783 000
Uživatel 746824.05.2022 12:52:30 775 000
Uživatel 1778724.05.2022 12:51:59 774 000
Uživatel 746824.05.2022 12:51:39 767 000
Uživatel 1778724.05.2022 12:51:10 765 000
Uživatel 746824.05.2022 12:50:20 757 000
Uživatel 1778724.05.2022 12:49:42 756 000
Uživatel 746824.05.2022 12:49:18 748 000
Uživatel 1778724.05.2022 12:48:45 747 000
Uživatel 746824.05.2022 12:47:28 739 000
Uživatel 1778724.05.2022 12:46:50 738 000
Uživatel 746824.05.2022 12:45:55 730 000
Uživatel 1778724.05.2022 12:45:20 729 000
Uživatel 746824.05.2022 12:44:39 721 000
Uživatel 1778724.05.2022 12:44:21 720 000
Uživatel 746824.05.2022 12:43:47 712 000
Uživatel 1778724.05.2022 12:43:28 711 000
Uživatel 746824.05.2022 12:42:54 703 000
Uživatel 1778724.05.2022 12:42:20 702 000
Uživatel 746824.05.2022 12:42:08 694 000
Uživatel 1778724.05.2022 12:41:40 693 000
Uživatel 746824.05.2022 12:41:23 685 000
Uživatel 1778724.05.2022 12:40:59 684 000
Uživatel 746824.05.2022 12:40:17 676 000
Uživatel 1778724.05.2022 12:39:38 675 000
Uživatel 746824.05.2022 12:38:49 667 000
Uživatel 1778724.05.2022 12:38:27 666 000
Uživatel 746824.05.2022 12:37:21 658 000
Uživatel 1778724.05.2022 12:36:57 657 000
Uživatel 746824.05.2022 12:36:11 650 000
Uživatel 1778724.05.2022 12:35:51 648 000
Uživatel 746824.05.2022 12:35:24 640 000
Uživatel 1778724.05.2022 12:34:47 639 000
Uživatel 746824.05.2022 12:33:58 632 000
Uživatel 1778724.05.2022 12:33:14 631 000
Uživatel 746824.05.2022 12:33:01 613 000
Uživatel 1778724.05.2022 12:32:31 612 000
Uživatel 746824.05.2022 12:32:00 604 000
Uživatel 1778724.05.2022 12:31:47 603 000
Uživatel 746824.05.2022 12:31:16 595 000
Uživatel 1778724.05.2022 12:30:51 594 000
Uživatel 746824.05.2022 12:28:24 586 000
Uživatel 1778724.05.2022 12:28:04 585 000
Uživatel 746824.05.2022 12:27:22 577 000
Uživatel 1778724.05.2022 12:26:51 576 000
Uživatel 746824.05.2022 12:26:20 568 000
Uživatel 1778724.05.2022 12:26:03 567 000
Uživatel 746824.05.2022 12:23:46 559 000
Uživatel 1778724.05.2022 12:23:31 558 000
Uživatel 746824.05.2022 12:22:57 550 000
Uživatel 1778724.05.2022 12:22:43 549 000
Uživatel 746824.05.2022 12:21:53 541 000
Uživatel 1778724.05.2022 12:21:24 540 000
Uživatel 746824.05.2022 12:20:52 532 000
Uživatel 1778724.05.2022 12:20:18 531 000
Uživatel 746824.05.2022 12:19:36 523 000
Uživatel 1778724.05.2022 12:19:20 522 000
Uživatel 746824.05.2022 12:18:40 514 000
Uživatel 1778724.05.2022 12:18:24 513 000
Uživatel 746824.05.2022 12:17:45 505 000
Uživatel 1778724.05.2022 12:17:28 504 000
Uživatel 746824.05.2022 12:14:30 498 000
Uživatel 1778724.05.2022 12:14:18 497 000
Uživatel 746824.05.2022 12:09:29 496 000
Uživatel 1778724.05.2022 12:09:10 495 000
Uživatel 746824.05.2022 12:08:34 487 000
Uživatel 1778724.05.2022 12:08:16 486 000
Uživatel 746824.05.2022 12:07:47 478 000
Uživatel 1778724.05.2022 12:07:22 477 000
Uživatel 746824.05.2022 12:07:04 470 000
Uživatel 1778724.05.2022 12:06:37 468 000
Uživatel 746824.05.2022 12:05:56 460 000
Uživatel 1778724.05.2022 12:05:21 459 000
Uživatel 746824.05.2022 12:03:36 451 000
Uživatel 1778724.05.2022 12:03:23 450 000
Uživatel 746824.05.2022 12:00:06 442 000
Uživatel 1778724.05.2022 11:59:52 441 000
Uživatel 746824.05.2022 11:55:12 433 000
Uživatel 1778724.05.2022 11:54:42 432 000
Uživatel 746824.05.2022 11:53:56 431 000
Uživatel 1778724.05.2022 11:53:26 430 000
Uživatel 746805.05.2022 21:05:12 420 000
Popis:

Podíl o velikosti ideální ½ rodinného domu, Strážov, okres Klatovy, Plzeňský kraj, celková plocha 1008 m2.

Rodinný dům ze smíšeného zdiva skládající se ze dvou nadzemních podlaží bez využitého podkroví. Nachází se v zastavěné, okrajové části obce Strážov, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Dům je nepodsklepený a disponuje vlastní garáží. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné komunikaci, která je v obecním vlastnictví. Objekt se skládá ze dvou bytových jednotek o velikosti 4+1 (I. nadzemní podlaží) a 3+1 (II. nadzemní podlaží), každá s kompletním sociálním zařízením a společným vchodem. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření z roku 1966. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 2009 byla vyměněna okna za nová plastová v I. nadzemním podlaží. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).


Inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace

Adresa: č.p. 246, Strážov, PSČ 34021, Plzeňský kraj

GPS:
N 49°18.26885', E 13°14.58723'

Cena dle znaleckého posudku ze dne 05.09.2017: 575.000 Kč.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSPL 56 INS 6293/2018

 

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

UPOZORNĚNÍ: Nemovitost je užívána dlužníky, nelze tedy vyloučit problémy při předání.

 
UPOZORNĚNÍ: Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

UPOZORNĚNÍ: Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

UPOZORNĚNÍ: Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

UPOZORNĚNÍ: Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 30 dnů od konce aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

UPOZORNĚNÍ: Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

UPOZORNĚNÍ: Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

UPOZORNĚNÍ: Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

UPOZORNĚNÍ: Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

UPOZORNĚNÍ: Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]