aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5561

Pohledávka ve výši 147.500,- Kč z majetku dlužníka Jiřího Ganze

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Gottvald Michael
Email gottvald@gaute.cz
Telefon 776 118 336
Začátek 29.09.2020 02:30:00
Aktuální čas 30.10.2020 02:09:30
Konec 03.11.2020 12:00:00
Zbývá 4 dny 9 hodin
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 500 000 Kč
Vyvolávací cena 77 349 Kč
Aktuální cena 77 349 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 20 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
uvodka.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:
Předmět prodeje:
Pohledávka dlužníka za Matějem Pospíšilem, nar. 16. 6. 1993, v celkové hodnotě 147.500,- Kč s příslušenstvím, z titulu smlouvy o důchodu ze dne 10. 1. 2017, sepsaná v soupisu majetkové podstaty dlužníka pod č.j. KSOL 20 INS 22455/2016-B39 ze dne 17.9.2018 pod pol.č. 4

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSOL 20 INS 22455 / 2016


UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.
UPOZORNĚNÍ: Lhůta pro uzavření smlouvy o postoupení pohledávky je do 15 (patnácti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.
UPOZORNĚNÍ: Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.
UPOZORNĚNÍ: Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:
UPOZORNĚNÍ: Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.
UPOZORNĚNÍ: Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.
UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]