aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5289

Přívěsný vozík

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Gottvald Michael
Email gottvald@gaute.cz
Telefon 776 118 336
Začátek 13.05.2020 10:30:00
Aktuální čas 07.05.2021 19:11:20
Konec 04.06.2020 13:25:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 500 Kč
Max. příhoz 500 000 Kč
Vyvolávací cena 3 500 Kč
Aktuální cena 17 500 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 1 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
DSC06995.JPG
 
Uživatel 802104.06.2020 13:18:2817 500
Uživatel 1007504.06.2020 13:17:5417 000
Uživatel 802104.06.2020 13:14:2516 500
Uživatel 1007504.06.2020 13:12:5716 000
Uživatel 802104.06.2020 13:08:4515 500
Uživatel 1007504.06.2020 13:07:5415 000
Uživatel 802104.06.2020 13:04:1314 500
Uživatel 1007504.06.2020 13:02:5514 000
Uživatel 802104.06.2020 12:58:1913 500
Uživatel 1007504.06.2020 12:58:0113 000
Uživatel 802102.06.2020 16:52:3012 500
Uživatel 350622.05.2020 11:57:2312 000
Uživatel 1442221.05.2020 21:12:3211 000
Uživatel 350621.05.2020 20:56:3210 000
Uživatel 1442220.05.2020 21:11:368 500
Uživatel 296620.05.2020 20:29:137 500
Uživatel 1442220.05.2020 17:44:007 000
Uživatel 350620.05.2020 12:52:425 000
Uživatel 1467920.05.2020 12:15:284 000
Uživatel 1442219.05.2020 09:59:433 500
Popis:
Prodej z majetku dlužníka METALPRES, s.r.o. v rámci insolvenčního řízení sp. zn. KSBR 32 INS 7727 / 2019.

Termín prohlídky: 28.05.2020 16:00

Vyvolávací cena je cenou vč. 21% DPH. Lze uplatnit odpočet.

Adresa: Zastávka u Brna, Stará Osada 94, PSČ 66484
GPS: 49.1905536N, 16.3571061E

Upozornění: Veškeré náklady spojené s převzetím předmětu aukce hradí kupující (vítěz aukce).
Upozornění: Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru).
Upozornění: Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 10 (deseti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.
Upozornění: Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
Upozornění: Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 7 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.
Upozornění: Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.
Upozornění: Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.
Upozornění: Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.
Upozornění: Převod předmětu prodeje je zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.
Upozornění: Předmět aukce se prodává ve stavu "jak stojí a leží" (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]