aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A3488

Přízemní rodinný dům 4+1, podlahová plocha 125 m2, pozemek 1.754 m2, Křečkov, Středočeský kraj

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kozlanská Jana
Email kozlanska@gaute.cz
Telefon +420725280910
Začátek 12.06.2018 17:12:00
Aktuální čas 06.06.2020 01:38:21
Konec 12.07.2018 12:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 200 000 Kč
Vyvolávací cena 1 790 000 Kč
Aktuální cena 1 790 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 90 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
Uvodni.jpg
 
Uživatel 1037512.07.2018 11:27:571 790 000
Popis:

Přízemní rodinný dům 4+1, podlahová plocha 125 m2, pozemek 1.754 m2, Křečkov, Středočeský kraj

Prohlídka nemovitosti proběhne dne 01.07.2018 v 09:00 hod.

Prohlídka nemovitosti proběhne dne 21.06.2018 v 16:00 hod.

Rodinný dům č. p. 30 je zděný, samostatně stojící, o jednom nadzemním podlaží. K domu přísluší kůlna, garáž, stodola a studna. Vytápění na plynový kotel, závěsné radiátory. Podlahy laminátové, plovoucí. Dům prošel během posledních let částečnou rekonstrukcí, ta však zůstala nedokončena.

Sítě: vodovod, el. en., kanalizace, plyn

Zastavěná plocha: 844 m2

Podlahová plocha domu: 125 m2

Pozemek: 1.754 m2

Dispozice: chodba o výměře 10,80 m2, zádveří o výměře 6,10 m2, chodba o výměře 4,10 m2, spíž o výměře 4,50 m2, WC o výměře 1,00 m2, koupelna s WC o výměře 4,90 m2, kuchyně o výměře 13,40 m2, pokoj o výměře 21,90 m2, pokoj o výměře 17,60 m2, pokoj o výměře 19,10 m2, pokoj o výměře 21,10 m2. Podlahová plocha činí 124,50 m2. Pokoje jsou průchozí.

Adresa: Křečkov 30

GPS: 50.177691864, 15.117285835

Prohlídky: Možné po předchozí domluvě na kozlanska@gaute.cz

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 06.09.2017: 2.270.000 Kč

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníků v insolvenčních řízeních sp. zn. KSPH 62 INS 29494/2016 a sp. zn. KSPH 63 INS 915/2017.

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 20 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]