aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6545

Prodej 2 RD č.p. 77 a 78 s pozemky, zastavěná plocha cca 345 m², pozemky celkem 584 m², Nová Bystřice, Jihočeský kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 07.02.2022 12:00:00
Aktuální čas 30.05.2023 12:49:51
Konec 10.03.2022 14:35:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 780 000 Kč
Aktuální cena 2 200 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 40 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
IMG_4278.JPG
 
Uživatel 1878810.03.2022 14:32:042 200 000
Uživatel 984010.03.2022 14:30:432 150 000
Uživatel 1878810.03.2022 14:28:032 100 000
Uživatel 984010.03.2022 14:27:502 050 000
Uživatel 1878810.03.2022 14:27:012 000 000
Uživatel 984010.03.2022 14:26:411 950 000
Uživatel 1878810.03.2022 14:25:101 900 000
Uživatel 984010.03.2022 14:24:181 850 000
Uživatel 1879810.03.2022 14:22:511 801 000
Uživatel 1878810.03.2022 14:22:011 800 000
Uživatel 984010.03.2022 14:21:291 770 000
Uživatel 1878810.03.2022 14:21:251 765 000
Uživatel 1879810.03.2022 14:18:201 761 000
Uživatel 984010.03.2022 14:17:481 760 000
Uživatel 1879810.03.2022 14:13:541 751 000
Uživatel 984010.03.2022 14:13:371 750 000
Uživatel 1879810.03.2022 14:12:171 701 000
Uživatel 1877010.03.2022 14:10:201 700 000
Uživatel 1879810.03.2022 14:09:411 660 000
Uživatel 984010.03.2022 14:09:161 650 000
Uživatel 1877010.03.2022 14:09:051 610 000
Uživatel 1879810.03.2022 14:08:331 600 000
Uživatel 1876910.03.2022 14:08:131 590 000
Uživatel 1879810.03.2022 14:07:541 555 000
Uživatel 1878810.03.2022 14:07:371 554 000
Uživatel 1879810.03.2022 14:07:121 553 000
Uživatel 1878810.03.2022 14:07:011 552 000
Uživatel 1879810.03.2022 14:05:511 551 000
Uživatel 984010.03.2022 14:05:131 550 000
Uživatel 1879810.03.2022 14:03:301 530 000
Uživatel 1877010.03.2022 14:03:081 520 000
Uživatel 1878810.03.2022 14:02:311 510 000
Uživatel 1877010.03.2022 14:02:271 505 000
Uživatel 1876910.03.2022 14:02:041 500 000
Uživatel 1879810.03.2022 14:01:271 435 000
Uživatel 1877010.03.2022 14:01:071 433 000
Uživatel 1876910.03.2022 14:00:531 410 000
Uživatel 1878310.03.2022 14:00:531 330 000
Uživatel 1879810.03.2022 14:00:381 320 000
Uživatel 1878310.03.2022 13:59:591 310 000
Uživatel 1879810.03.2022 13:59:541 301 000
Uživatel 1876910.03.2022 13:59:351 300 000
Uživatel 1878310.03.2022 13:59:051 210 000
Uživatel 984010.03.2022 13:58:521 200 000
Uživatel 1878810.03.2022 13:58:431 180 000
Uživatel 1878310.03.2022 13:57:581 160 000
Uživatel 984010.03.2022 13:57:441 150 000
Uživatel 1878310.03.2022 13:56:391 110 000
Uživatel 984010.03.2022 13:55:581 100 000
Uživatel 1878310.03.2022 13:55:291 080 000
Uživatel 1877010.03.2022 13:54:371 060 000
Uživatel 984010.03.2022 13:42:081 050 000
Uživatel 1878810.03.2022 13:40:521 000 000
Uživatel 1877010.03.2022 13:39:20 910 000
Uživatel 984010.03.2022 13:00:46 900 000
Uživatel 1876910.03.2022 12:55:33 850 000
Uživatel 1877010.03.2022 12:53:04 820 000
Uživatel 1876910.03.2022 12:50:12 810 000
Uživatel 1879510.03.2022 12:45:30 801 000
Uživatel 984010.03.2022 12:41:38 800 000
Uživatel 1879810.03.2022 11:12:29 786 000
Uživatel 1876910.03.2022 10:23:22 785 000
Popis:
Prodej 2 RD č.p. 77 a 78, zastavěná plocha cca 345 m2, pozemky celkem 584 m2, Nová Bystřice, Jihočeský kraj

Pozemky parc. č. st. 270 a 271 včetně staveb č.p. 77 a 78:

Pozemky parc. č. st. 270 a 271 včetně staveb č.p. 77 a 78, které jsou jejich součástí, tvoří jednotný funkční celek. Budovy č.p. 77 a 78 jsou dispozičně jednou trojtraktovou budovou. Tento stav potvrzuje i vnější vzhled staveb. V 1.NP odděluje dva boční trakty chodbový trakt (společný průjezd), ve 2. NP nejsou od sebe trakty nijak odděleny – na celé podlahové ploše 2.NP jsou zřízeny bytové jednotky. Budovy v minulosti sloužily jako výrobní prostory pro textilní průmysl, později byly odkoupeny městem Nová Bystřice, které ve 2. NP zřídilo nájemní byty, následně přešly do vlastnictví fyzické osoby s cílem další rekonstrukce pro další užívaní.

Rozloha pozemku parc. č. st. 270 činí podle evidence katastru nemovitostí 229 m2. Plocha zastavěná stavbou č.p. 77 je přibližně 145 m2. Větší z obou pozemků, parc. č. st. 271, má rozlohu 355 m2, plocha zastavěná stavbou č.p. 78 je asi 200 m2. Na zahradě je umístěna vedlejší stavba - kůlna tvořící příslušenství pozemku. Stavba kůlny je zhotovena z betonových tvárnic s pultovou střechou a zasahuje na oba zmíněné pozemky - přibližně 20 m2 na pozemek parc. č. st. 271 a asi 23 m2 na pozemek parc. č. st. 271.

Detailní popis staveb je možné najít v rámci přílohy A6545_Znalecký posudek.pdf

Sítě: elektřina, voda, plyn, kanalizace

Adresa: Stará 77 a 78, 378 33 Nová Bystřice, Jihočeský kraj

GPS: 49.0194889N, 15.1066817E

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení:   KSCB 41 INS 26435/2019

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce (zajištěného věřitele)

Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.

Nemovitost je aktuálně obývána dlužníkem.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (4.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]