aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6119

Prodej 2 serverů vč. technologií - Dell PowerEdge R530 a Dell PowerEdge R230, z majetku dlužníka SODAT Technologies, a.s.

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 13.05.2021 10:00:00
Aktuální čas 02.12.2021 04:05:52
Konec 15.06.2021 14:30:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 260 000 Kč
Aktuální cena 261 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 20 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
R230.jpg
 
Uživatel 1768314.06.2021 13:48:21 261 000
Popis:

AUKCE BYLA PRODLOUŽENA DO 15.6.2021

Prodej 2 serverů vč. technologií - Dell PowerEdge R530 a Dell PowerEdge R230, z majetku dlužníka SODAT Technologies, a.s.

Hardware

Dell PowerEdge R530 – https://www.dell.com/support/home/cs-cz/product-support/servicetag/0-VWMxSm9EM3lsQVlpelE3UTAyc1E3dz090/overview

          Intel Xeon E5-2630 v3 2.4GHz,20M Cache

          64 GB RAM, 4 TB HDD

          Service tag - HD6HG52

 

Dell PowerEdge R230 - https://www.dell.com/support/home/cs-cz/product-support/servicetag/0-U1J4eWE2eDZlOFdLYTJTODRuWk1yUT090/overview

          Intel® Xeon® E3-1220 v5 3.0GHz, 8M cache

          8 GB RAM, asi 4 TB HDD

          Záruka do 4/2022 – service tag - BS5W1H2

 

UPS – APC SmartUPC 3000

Firewall CyberRoam CR35iNG

Switch Zyxel GS 2200

Server rack (skříň, ve které jsou servery)

 

Servery a celý rack je nakonfigurován a funkční včetně síťového propojení. Lze dohodnout poradenství ohledně konfigurace a přístupu k serverům a datům.

 

Technologie software

          Sodat Encryption – zdrojové kódy aplikace na šifrování disků pro počítače s Windows

Call Back – rozpracované zdrojové kódy pro technologii CBFS

          Sodat Protection a Analytics – zdrojové kódy aplikace na monitoring činností na PC, zejména k monitoringu pohybu dat v organizaci a posílání mimo ni. Klient pro Windows. Protection server pro Windows a Analytics server na Linux s použítím technologie Docker.

          Optim user - zdrojové kódy aplikace na monitoring činnosti PC – delší dobu neudržované.

Zdrojové kódy jsou v úložišti typu Gitlab na serverech uvedených výše.

Cena vč. 21% DPH - odpočet možný

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka SODAT Technologies, a.s. v insolvenčním řízení: KSBR 26 INS 17716 / 2020

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

Vítěz aukce je povinen uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 14 dnů ode dne skončení aukce (od sdělení odsouhlasení ceny). Kupní cena musí být vítězem aukce uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

 Předmět aukce se prodává ve stavu "jak stojí a leží" (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Veškeré náklady spojené s převzetím předmětu aukce hradí kupující (vítěz aukce).

UPOZORNĚNÍ: Doporučujeme osobní prohlídku, na pozdější reklamace nebude brát zřetel.

 

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]