Evid. číslo: A7117

Prodej aplikačního softwaru (mobilní aplikace) s obchodním označením Miia, z majetku dlužníka Miia SE - SNÍŽENÍ CENY !

Aukce Anglická
Vyřizuje Lenka Kunstová
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 09.11.2023 10:00:00
Aktuální čas 17.07.2024 12:36:49
Konec 28.02.2024 12:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 1 000 000 Kč
Aktuální cena 1 000 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 75 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Kategorie energetické náročnosti bez povinnosti zveřejnění
Aukce Anglická
Vyřizuje Lenka Kunstová
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 09.11.2023 10:00:00
Konec 28.02.2024 12:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 1 000 000 Kč
Aktuální cena 1 000 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 75 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Kategorie energetické náročnosti bez povinnosti zveřejnění

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Historie příhozů

Žádné příhozy zatím nebyly učiněny.

Popis

Předmětem prodeje je aplikační software (mobilní aplikace) s obchodním označením Miia, určený pro připojování uživatelů k wifi síti a zajištění bezpečnosti tohoto připojení.

Prodej v rámci insolvenčního řízení, z majetku dlužníka Miia SE, sp.zn. MSPH 91 INS 22935/2020.

Popis mobilní aplikace Miia - Czech wifi pass:

Jedná se o nejucelenější řešení na českém wifi trhu. Celý systém se skládá ze tří základních částí.

Wi-fi roaming umožňuje po stažení mobilní aplikace automatický přístup do všech wifi hotspotů, které jsou v databázi provozovatele. Není tak třeba zadávat hesla či se znova autorizovat. Tato funkce je vhodná pro zahraniční turistický ruch, poskytovatele internetu, hotelové řetězce apod.

Bezpečnost (logování) pro případ útoku na naši wi-fi, náš systém rozezná útočníka a zamezí mu v dalším přístupu na vaši wifi. Velkou výhodou je, že útočník nikdy nemůže zůstat anonymní a tak má provozovatel wifi jistotu, že nebude označen sám za útočníka. Díky tomu jsou wifi chráněné našim systémem velmi bezpečné pro uživatele.

Marketingový modul, který dokáže zasílat cíleně zasílat vaše reklamní a marketingová sdělení formou PUSH notifikací. Databáze rozezná, kde se uživatel nachází, jakým mluvím jazykem, jaké obchody navštěvuje a podle toho mu zasílá informace. Systém se dá využít i pro zasílání krizových a bezpečnostních informací.

Každý z modulů může být provozován samostatně. Systém se dá provozovat na licenční bázi pro jednotlivé hotspoty. Každý hotspot může mít speciální , a tak i individuální podmínky plateb.

Velkou výhodou celého řešení je jeho robustnost. Systém byl vyvinut pro 2mil.uživatelů. V praktickém provozu byly maximální hodnoty do 300tis.uživatelů/měsíc. Dále má systém integrovanou platební bránu umožňují všechny typy plateb: SMS, Paypall i platební karty.

Mobilní aplikace je vyvinuta pro Android i iOS.

SW má podporu v týmu vývojářů, kteří mohou ve vývoji SW pokračovat, stejně tak jako podporu autentizačního Radius serveru.

Bližší informace budou poskytnuta insolvenčním správcem na vyžádání, a po uzavření dohody o mlčenlivosti.

Vítěz aukce (kupující) je povinen nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení kupní ceny insolvenčním správcem, podepsat kupní smlouvu. Kupní cena musí být kupujícím uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Konečná cena podléhá schválení insolvenčního správce.

Upozornění prodávajícího:

-          věci uvedené jako předmět prodeje jsou prodávány a předávány tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat;

-          kupující bude zavázán převzít věci uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

-          kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

-          prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

-          kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

-          kupující hradí poplatky spojené s registrací věcí uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy ve veřejných seznamech a případné poplatky za výmaz omezení vlastnických práv z takových seznamů.

Zobrazit celý popis

Přiložené soubory

Přílohy jsou zobrazovány pouze do tří měsíců od skončení aukce.

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce