aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A3193

Prodej areálu společnosti SDS EXMOST - hala 1112m2, výška 9,24m, pozemky celkem 3465m2 , Hodějice, okres Vyškov

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Macháček Luboš
Email machacek@gaute.cz
Telefon +420605341674
Začátek 17.01.2018 12:35:00
Aktuální čas 25.03.2019 04:52:15
Konec 23.02.2018 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 50 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 6 147 500 Kč
Aktuální cena 6 147 500 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 350 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
CIMG6979.JPG
 
Uživatel 602623.02.2018 13:49:246 147 500
Popis:
Prodej areálu společnosti SDS EXMOST - 1112m2, výška 9,24m, pozemky celkem 3465m2 , Hodějice, okres Vyškov

Jedná se o velkokapacitní jednolodní halu se sedlovou střechou s mírným spádem s mostovým jeřábem o nosnosti 3200 kg. Kolem haly zpevněná plocha.

   Zastavěná plocha    Konstr. výška
      1 111,75 m2             9,24 m

Plochy pozemků celkem 3465 m2

Cena dle znaleckého posudku 7.200.000 Kč


Základy tvoří betonové patky a pasy. Nosné konstrukce z ocelových sloupů s cihelnou vyzdívkou do výšky 1,3 m, jsou opláštěné trapézovým pozink. plechem. Střecha tvořena ocelovými vazníky, sedlového typu, krytina z trapézového pozink. plechu. Stropy chybí. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Podlaha je betonová. Vrata jsou plechová. Okna jednoduchá kovová s drátosklem. Je zavedena pouze el. energie světelná a motorová.


Dále se v areálu nachízí vrátnice/kancelář.

Podrobnosti o předmětu prodeje naleznete pod textem ve  znaleckém posudku.

Předmět prodeje není zdanitelným plněním dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty!!! Nelze uplatnit odpočet


Podle čl. I. odst.5 Obchodních podmínek účasti na elektronické aukci v systému společnosti GAUTE a.s. provozovaném na adrese www.verejnedrazby.cz je pro možnost účasti v této aukci provozovatelem požadováno uzavření smlouvy o složení kauce.

Pro vstup do aukce je nutné tedy nejel složit kauci, ale i doručit na adresu Gaute, a.s., Lidická 26, 602 00 Brno vyplněnou, podepsanou a úředně ověřenou smlouvu o složení kauce, která se nachází pod textem

Vítěz aukce (kupující) je povinen podepsat kupní smlouvu nejpozději do 45 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Kupní cena bude rozdělena v poměřu 575:60900, kdy část kupní ceny představující 575 dílů připadne na pozemek parc č. 1109/2 a část kupní ceny představující 60900 připadne na pozemky Parc. č. 1109/1 a
pozemek Parc. č. 1110/7

Další informace týkající se předmětu prodeje

Předmětná nemovitost je zpeněžována (prodávána) v rámci insolvenčního řízení. Zpeněžením (prodejem) předmětné nemovitosti jakožto majetkové podstaty v insolvenčním řízení zanikají veškerá zástavní práva, která na předmětné nemovitosti váznou (§ 167 odst. 4 insolvenčního zákona), a účinky všech případných exekucí či výkonů rozhodnutí, jimiž je předmětná nemovitost dotčena, pozbývají účinnosti (§285 odst. 1 insolvenčního zákona), to vše bez ohledu na výši realizační kupní ceny.

K předmětné nemovitosti nejsou uzavřeny žádné nájemní smlouvy.

Věci movité na foptografiích nejsou součástí prodeje.

Daň z nabytí nemovitých věcí a správní poplatky
Kupní smlouva o koupi předmětné nemovitosti musí obsahovat m.j. ujednání, že:
•    poplatníkem a tedy povinným k úhradě daně z nabytí nemovitých věcí z titulu nabytí předmětné nemovitosti je kupující.
•    správní poplatek (1.000 Kč) spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a správní poplatek (1.000 Kč) spojený s návrhem na výmaz (vkladem) zástavních práv, zaniklých zpeněžením předmětné nemovitosti v insolvenčním řízení, uhradí kupující.

Možnost financování kupní ceny prostřednictvím úvěru
Předmětná nemovitost je prodávána v rámci insolvenčního řízení. Financování kupní ceny úvěrem je možné, nicméně upozorňuje se, že zástavní právo k předmětné nemovitosti (k zajištění případného úvěru) nelze zřídit dřív, než kupující uhradí kupní cenu a nabude vlastnictví předmětné nemovitosti. Většina bank se s touto situací vypořádá prostřednictvím předhypotečního úvěru.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku


Prodej podléhá schválení veřitelského výboru


Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2019 GAUTE, a.s.

[123]