Evid. číslo: A6785

Prodej balící stroj AMT-9, rok výroby 2003, výrobní číslo 0425, z majetku LN FOOD WORLD OF PORTIONS - odpočet DPH

Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Charvát
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 19.09.2022 10:00:00
Aktuální čas 20.06.2024 04:16:59
Konec 12.10.2022 12:15:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 100 000 Kč
Vyvolávací cena 3 440 Kč
Aktuální cena 40 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 3 440 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Charvát
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 19.09.2022 10:00:00
Konec 12.10.2022 12:15:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 100 000 Kč
Vyvolávací cena 3 440 Kč
Aktuální cena 40 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 3 440 Kč
Poplatek za dokumentaci NE

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Historie příhozů

Uživatel 17419 12.10.2022 12:09 40 000 Kč

Uživatel 17418 12.10.2022 12:07 35 000 Kč

Uživatel 17419 12.10.2022 12:07 30 000 Kč

Uživatel 17418 12.10.2022 12:06 26 000 Kč

Uživatel 17419 12.10.2022 12:05 25 000 Kč

Uživatel 17418 12.10.2022 12:04 23 000 Kč

Uživatel 17419 12.10.2022 12:03 21 000 Kč

Uživatel 17418 12.10.2022 12:03 20 000 Kč

Uživatel 17419 12.10.2022 12:03 19 000 Kč

Uživatel 17418 12.10.2022 12:02 18 000 Kč

Uživatel 17419 12.10.2022 12:00 17 000 Kč

Uživatel 17418 12.10.2022 12:00 16 000 Kč

Uživatel 17419 12.10.2022 11:58 15 000 Kč

Uživatel 17418 12.10.2022 11:58 14 000 Kč

Uživatel 17419 12.10.2022 11:57 12 440 Kč

Uživatel 17418 12.10.2022 11:57 11 440 Kč

Uživatel 17419 12.10.2022 11:56 10 440 Kč

Uživatel 17418 12.10.2022 11:56 9 440 Kč

Uživatel 17419 12.10.2022 11:55 8 440 Kč

Uživatel 17418 12.10.2022 11:55 7 440 Kč

Uživatel 17419 12.10.2022 11:54 6 440 Kč

Uživatel 17417 12.10.2022 11:53 5 440 Kč

Uživatel 17418 12.10.2022 11:36 4 440 Kč

Uživatel 17419 11.10.2022 11:43 3 440 Kč

Popis

Vyvolávací cena je vč. DPH 21%. ODPOČET DPH JE MOŽNÝ!!!

Balící stroj AMT-2-09

Výrobce: Pavel Blažek, Balící stroje s.r.o.

Typ: AMT - 9

RV: 2003    Výr. č.: 0425

Příkon: 5,5 kW

Hmotnost: 1250 kg

Termin konání prohlídek:          
3.10.2022 v 11:00 hod.            

Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je při vjezdu k objektu na adrese Dolany 683, 783 16 Dolany. GPS souřadnice: 49.6543703N, 17.3214897E

Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.

Vítěz aukce je povinen uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 20 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Místo předání: Dolany.

Prodej v rámci insolvenčního řízení, z majetku dlužníka LN FOOD WORLD OF PORTIONS s.r.o..

Předmět aukce se prodává ve stavu "jak stojí a leží" (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku.

Kupující se zavazuje převzít věci předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese kupující.

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím.

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští.

Kupující se svojí účastí v aukci vzdává práva z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku.

Případné poplatky za výmaz omezení vlastnických práv k předmětu prodeje z veřejných seznamů hradí kupující.

Veškeré náklady spojené s převzetím předmětu aukce hradí kupující (vítěz aukce).

Prodávající upozorňuje, že konečná cena podléhá schválení insolvenčním správcem.

Zobrazit celý popis

Přiložené soubory

Přílohy jsou zobrazovány pouze do tří měsíců od skončení aukce.

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce