aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4641

Prodej byt 1+1, 45m2, ul. Sokolovská, Karlovy Vary, Karlovarský kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 06.09.2019 09:00:00
Aktuální čas 13.07.2020 17:07:19
Konec 31.10.2019 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 2 000 Kč
Max. příhoz 350 000 Kč
Vyvolávací cena 803 000 Kč
Aktuální cena 803 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 80 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
1.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:
Prodej bytu 1+1 o velikosti 45m2 v 1.PP panelového domu v Karlových Varech, ul. Sokolovská.

Předmět prodeje:
Podíl o velikosti 90/10000 na pozemku p.č. 1104/1 o výměře 1491m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Rybáře č.p. 700, 701, 702 – bytový dům, stavba stojí na pozemku p.č. 1104/1, zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 3858 pro katastrální území Rybáře, obec Karlovy Vary, u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, KP Karlovy Vary. Tento podíl odpovídá dle Smlouvy o sdružení, právu užívání bytové jednotky č.700/1 s příslušenstvím o velikosti 1+1 o celkové ploše 29,2m2, dále užívání sousedící bývalé prádelny o ploše 13,4m2, a sklepní kóje o ploše 1,5m2..

Bytová jednotka č. 700/1 má dispozici 1+1, nachází se v 1.PP, sklepní prostor ve 2.PP. Jednotka je jednostranně orientovaná do nádvoří. Ze společné chodby se vstupuje do malé předsíně. Z ní jsou přístupné všechny místnosti. Vytápění je dálkové, ohřev vody centrální. Plyn je v jednotce odpojen. Jednotka je užívána k trvalému bydlení. Byt je převážně v původním technickém stavu, udržovaný. Byla provedena výměna oken za plastová. Bývalá prádelna sousedí s bytovou jednotkou. Jedná se o jednu místnost pouze s větracím okénkem. Je zavedena voda, kanalizace, centrální vytápění.

Byt samotný má výměru 29,2m2 + prostor bývalé sušárny 13,4m2 + sklepní kóje 1,5m2. 

Dispozice: obývací pokoj 14m2, komora 0,9m2, kuchyně 7,2m2, předsíň 4,3m2, koupelna 2,5m2, WC 1m2.

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán). 

Bližší popis předmětu prodeje je uvedený v Příloze č. 2 - znalecký posudek.pdf

Termín prohlídek: 23.9.2019 v 16hod. a 22.10.2019 v 16hod. na adrese Sokolovská 700/47, 360 05 Karlovy Vary.
GPS: 50.2333014N, 12.8609111E
Účast na prohlídce je třeba potvrdit minimálně 24 hodin předem e-mailem na adrese: charvat@gaute.cz. V případě, kdy nebude účast potvrzena, nebude se prohlídka konat.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení.

Předmětem prodeje nejsou movité věci a kuchyňská linka.

Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy č. 3 - Rozdělení ceny dosažené v aukci.

Vítěz aukce (kupující) je povinen podepsat kupní smlouvu nejpozději do 60 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Správní poplatek (1.000 Kč) spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a správní poplatek (1.000 Kč) spojený s návrhem na výmaz (vkladem) zástavních práv, zaniklých zpeněžením předmětné nemovitosti v insolvenčním řízení, uhradí kupující

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu. 

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Prodej podléhá schválení prodávajícím.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]