aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6483

Prodej - Byt 2+1 o celkové výměře 57m2, obec Aš, okres Cheb

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Šálovská Andrea
Email salovska@gaute.cz
Telefon 732430136
Začátek 13.12.2021 10:00:00
Aktuální čas 26.01.2022 13:39:19
Konec 18.01.2022 12:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 100 000 Kč
Vyvolávací cena 960 000 Kč
Aktuální cena 960 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 48 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
foto1.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Prodej bytu 2+1 o velikosti 57m2, s balkonem, ve 4NP zděného domu v Aši, ul. Kamenná 


Bytová jednotka č. 2460/10 má dispozici 2+1, nachází se ve 4.NP, má rekonstruovanou koupelnu a rozvody elektroinstalace. Bytové jádro je zděné. Vytápění je ústředním kombinovaným kotlem v kuchyni. K bytu náleží balkon a sklepní koje. V domě je celkem 12 bytových jednotek.

Bližší popis předmětu prodeje je uvedený v Příloze č. 1 - znalecký posudek.pdf

Předmět prodeje:

- jednotka č. 2460/10 byt , zapsaná v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 6796. pro katastrální území Aš, obec Aš, u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, KP Cheb, situovaná v budově č.p. 2460, byt. dům,  zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č.2966 pro katastrální území Aš obec Aš, u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, KP Cheb. Budova je situována na pozemku parc.č. st.2766  o výměře 233 m2, zastavěná plocha a nádvoří, zapsán na listu vlastnictví č.2966 pro katastrální území Aš, obec Aš, u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, KP Cheb, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 806/10000 na společných částech budovy výše uvedené, náležejícího k předmětné jednotce, a dále také spoluvlastnického podílu ve výši 806/10000 na pozemku výše uvedeném, náležejícího k předmětné jednotce.

 

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán). 

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení.

Předmětem prodeje nejsou movité věci.

V bytě bydlí nájemník. Nájemní smlouva byla vypovězena, nájem bude ukončen k 1.3.2022.

Vítěz aukce (kupující) je povinen podepsat kupní smlouvu nejpozději do 60 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a správní poplatek spojený s návrhem na výmaz (vkladem) zástavních práv, zaniklých zpeněžením předmětné nemovitosti v insolvenčním řízení, uhradí kupující

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

 

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu. 

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty. 

 

Prodej podléhá schválení zajištěným věřitelem a insolvenčním správcem.

 

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]