aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6317

Prodej - Byt 2+1, podlahová plocha 62m2, Školní 470, Kaznějov, Plzeňský kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 31.08.2021 10:00:00
Aktuální čas 28.06.2022 19:55:31
Konec 12.11.2021 13:50:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 2 000 Kč
Max. příhoz 500 000 Kč
Vyvolávací cena 1 600 000 Kč
Aktuální cena 2 505 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 100 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
02.JPG
 
Uživatel 1815012.11.2021 13:43:422 505 000
Uživatel 1835212.11.2021 13:39:062 500 000
Uživatel 1815012.11.2021 13:37:162 455 000
Uživatel 1835212.11.2021 13:35:502 450 000
Uživatel 1815012.11.2021 13:33:542 420 000
Uživatel 1835212.11.2021 13:29:492 415 000
Uživatel 1815012.11.2021 13:23:452 410 000
Uživatel 1696312.11.2021 13:19:012 407 777
Uživatel 1815012.11.2021 13:13:532 405 000
Uživatel 1696312.11.2021 13:09:222 402 222
Uživatel 1815012.11.2021 13:03:582 400 000
Uživatel 1696312.11.2021 12:59:452 355 555
Uživatel 1815012.11.2021 12:59:012 350 000
Uživatel 1696312.11.2021 12:58:512 333 333
Uživatel 1835212.11.2021 12:55:392 325 000
Uživatel 1831212.11.2021 12:28:252 300 000
Uživatel 1835212.11.2021 12:28:082 270 000
Uživatel 1831212.11.2021 12:27:222 265 000
Uživatel 1835212.11.2021 12:26:152 255 000
Uživatel 1831212.11.2021 12:24:142 250 000
Uživatel 1835212.11.2021 12:17:312 240 000
Uživatel 1831212.11.2021 12:14:542 235 000
Uživatel 1835212.11.2021 11:41:202 225 000
Uživatel 1696312.11.2021 11:06:482 222 222
Uživatel 1835212.11.2021 11:06:112 150 000
Uživatel 1508912.11.2021 10:59:272 100 000
Uživatel 1831212.11.2021 10:58:532 080 000
Uživatel 1815012.11.2021 10:56:332 030 000
Uživatel 1508912.11.2021 10:55:312 020 000
Uživatel 1831212.11.2021 10:53:292 000 000
Uživatel 1508912.11.2021 10:52:491 950 000
Uživatel 1696312.11.2021 10:50:371 933 333
Uživatel 1508912.11.2021 10:47:121 920 000
Uživatel 1696312.11.2021 09:46:311 899 999
Uživatel 1831212.11.2021 09:21:301 892 000
Uživatel 1696311.11.2021 23:09:511 888 888
Uživatel 1831211.11.2021 21:24:361 865 432
Uživatel 1696311.11.2021 20:51:411 856 789
Uživatel 1831211.11.2021 20:49:261 850 000
Uživatel 1696311.11.2021 20:10:211 812 345
Uživatel 1508911.11.2021 18:49:231 800 000
Uživatel 1831211.11.2021 18:41:471 750 000
Uživatel 1696311.11.2021 16:55:111 722 222
Uživatel 1831211.11.2021 16:21:391 720 000
Uživatel 1696311.11.2021 15:28:081 711 111
Uživatel 1831211.11.2021 13:42:271 700 000
Uživatel 1696311.11.2021 13:25:411 666 666
Uživatel 1831211.11.2021 11:33:521 650 000
Uživatel 1696310.11.2021 20:42:081 634 567
Uživatel 1508910.11.2021 19:14:281 620 000
Uživatel 1831210.11.2021 19:14:101 615 000
Uživatel 1696310.11.2021 15:23:031 609 999
Uživatel 1831210.11.2021 11:15:371 605 000
Uživatel 1696309.11.2021 12:54:011 600 001
Popis:
Prodej bytu 2+1 o velikosti 62m2, před rekonstrukcí, ve 2. patře panelového domu v Kaznějově, ul. Školní č.p. 470. 


Bytová jednotka č. 470/9 má dispozici 2+1, nachází se ve 2. patře (3.NP), bytová jednotka není rekonstruována. Vytápění dálkové centrální vč. ohřevu TUV. Byla provedena výměna oken za plastová v jedné místnosti.

Bližší popis předmětu prodeje je uvedený v Příloze č. 2 - znalecký posudek.pdf

Předmět prodeje:
- jednotka č. 470/9, byt, zapsaná v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1193 pro katastrální území Kaznějov, obec Kaznějov, situovaná v budově č.p. 469, 470, 471, 472, jiná stavba, část obce Kaznějov, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 939 pro katastrální území Kaznějov, obec Kaznějov, postavené na pozemku parc.č. St. 700, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. St. 701, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. St. 702, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. St. 713, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaných na listu vlastnictví č. 939 pro katastrální území Kaznějov, obec Kaznějov, vše u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, KP Kralovice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 311/15189 na společných částech budovy výše uvedené, náležejícího k předmětné jednotce, a dále také spoluvlastnického podílu ve výši 311/15189 na pozemku parc.č. St. 700, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. St. 701, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. St. 702, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. St. 713, zastavěná plocha a nádvoří, náležejícího k předmětné jednotce.

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán). 

 
Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení.

Předmětem prodeje nejsou movité věci.
 
Vítěz aukce (kupující) je povinen podepsat kupní smlouvu nejpozději do 60 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a správní poplatek spojený s návrhem na výmaz (vkladem) zástavních práv, zaniklých zpeněžením předmětné nemovitosti v insolvenčním řízení, uhradí kupující

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu. 

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 
Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty. 
 
Prodej podléhá schválení insolvenčním správcem.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]