aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6526

Prodej bytové jednotky, dispozice bytu 2+1, užitná plocha 56,9 m², obec Jirkov, Ústecký kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 28.01.2022 12:00:00
Aktuální čas 30.05.2023 14:14:54
Konec 02.03.2022 14:25:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 790 000 Kč
Aktuální cena 946 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 35 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
fotojirkov.jpg
 
Uživatel 746802.03.2022 14:18:54 946 000
Uživatel 1778702.03.2022 14:18:06 945 000
Uživatel 746802.03.2022 14:17:17 937 000
Uživatel 1778702.03.2022 14:16:44 936 000
Uživatel 746802.03.2022 14:16:25 928 000
Uživatel 1778702.03.2022 14:15:41 927 000
Uživatel 746802.03.2022 14:14:33 919 000
Uživatel 1778702.03.2022 14:14:11 918 000
Uživatel 746802.03.2022 14:11:04 910 000
Uživatel 1778702.03.2022 14:10:32 909 000
Uživatel 746802.03.2022 14:10:21 901 000
Uživatel 1778702.03.2022 14:09:41 900 000
Uživatel 746802.03.2022 14:08:57 874 000
Uživatel 1778702.03.2022 14:08:38 873 000
Uživatel 746802.03.2022 14:08:32 867 000
Uživatel 1868702.03.2022 14:08:10 866 000
Uživatel 746802.03.2022 14:07:48 865 000
Uživatel 1778702.03.2022 14:07:32 864 000
Uživatel 746802.03.2022 14:07:01 849 000
Uživatel 1868702.03.2022 14:06:29 848 000
Uživatel 746802.03.2022 14:06:15 847 000
Uživatel 1778702.03.2022 14:05:41 846 000
Uživatel 746802.03.2022 14:03:02 831 000
Uživatel 1778702.03.2022 14:02:31 830 000
Uživatel 746802.03.2022 14:01:31 828 000
Uživatel 1868702.03.2022 14:01:09 827 000
Uživatel 746802.03.2022 14:00:22 826 000
Uživatel 1868702.03.2022 14:00:06 825 000
Uživatel 746802.03.2022 13:58:29 824 000
Uživatel 1868702.03.2022 13:58:14 823 000
Uživatel 746802.03.2022 13:57:54 822 000
Uživatel 1868702.03.2022 13:57:24 821 000
Uživatel 746802.03.2022 13:56:43 820 000
Uživatel 1778702.03.2022 13:56:05 819 000
Uživatel 1868702.03.2022 13:55:29 811 000
Uživatel 1778702.03.2022 13:54:54 810 000
Uživatel 746802.03.2022 13:52:38 806 000
Uživatel 1778702.03.2022 13:51:58 805 000
Uživatel 746802.03.2022 13:51:03 803 000
Uživatel 1778702.03.2022 13:50:31 802 000
Uživatel 746802.03.2022 13:44:30 801 000
Uživatel 1778702.03.2022 13:44:07 800 000
Uživatel 746802.03.2022 13:41:56 794 000
Uživatel 1778702.03.2022 13:41:35 793 000
Uživatel 746802.03.2022 13:39:18 792 000
Uživatel 1778702.03.2022 13:35:57 791 000
Uživatel 746828.02.2022 12:50:57 790 000
Popis:
Prodej bytové jednotky, dispozice bytu 2+1, užitná plocha 56,9 m², obec Jirkov, Ústecký kraj

Osobní prohlídka se koná dne 27.2.2022 od 16:00 do 18:00 hod. Na prohlídku je nutné se předem nahlásit na email: stejskal@gaute.cz

Bytová jednotka č. 1254/4 se nachází v budově č.p. 1254 ve 2.NP a její dispozice je 2+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, předsíně, koupelny a WC. Okna bytu jsou plastová. Orientace místností je na severovýchod a jihozápad.

Dispoziční řešení jednotky:

kuchyň           12,5 m2

pokoj              16,0 m2

pokoj              16,3 m2          

předsíň          8,5 m2

koupelna        2,6 m2

WC                 1,0 m2

K bytu patří lodžie (4,5 m2). Podlahová plocha lodžie se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 56,9 m2. K bytové jednotce náleží také sklepní kóje. Lze využívat rovněž společných prostor kočárkárny.

Sítě: z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit

UPOZORNĚNÍ: na bytové jednotce vázne věcné břemeno užívaní (smlouva o zrušení věčného břemene je k dispozici v příloze aukce) 

Adresa: Studentská 1254, 431 11 Jirkov

GPS: 50.4983961N, 13.4363125E

Osobní prohlídky možné po předchozí domluvě s makléřem

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení:   KSUL 44 INS 44 INS 27769/2016

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce

Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]