aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A3369

Prodej bytu 2+1,cihla, 2 balkony obec Chotěvice, okr. Trutnov - snížení ceny !

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 541 213 390
Začátek 27.02.2018 11:00:00
Aktuální čas 24.02.2020 22:27:49
Konec 06.11.2018 15:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 100 000 Kč
Vyvolávací cena 417 300 Kč
Aktuální cena 417 300 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 30 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
DSC_0736.JPG
 
Uživatel 1097006.11.2018 10:20:59 417 300
Popis:
Prodej bytu 2+1 se 2 balkony, 86m2, obec Chotěvice, okr. Trutnov- snížení ceny !!

Prodej bytové jednotky 2+1, 86 m2 podlahové plochy. Byt je situovaný v 1.NP obytného cihlového domu. Kategorie energetické náročnosti G - energ.průkaz nedodán. Byt není dlouhodobě užíván, je odpojen od médií.

Dispozice: vstupní předsíň,koupelna, WC, kuchyně ( vybavení kuchyně není předmětem zpeněžení), dva pokoje, 2 balkony, sklepní box.
Podrobný popis předmětu prodeje je uveden ve znaleckém posudku zveřejněném v příloze pdf na této straně.
Bytová jednotka, která je předmětem prodeje, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku  je přesně specifikovaná v příloze Předmět prodeje pdf. zveřejněné na této straně.

Prohlídky: dne 10.10.2018 ( středa) v 11 hod. na adrese Chotěvice 117. Účast na prohlídce je třeba potvrdit na: kunstova@gaute.cz.

Movité věci vč.kuchyňské linky uvedené na fotografiích nejsou předmětem prodeje.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení.

Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy - rozdělení ceny dosažené v aukci. Vítěz aukce je dle článku  X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít  zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem. 

Kupující (vítěz aukce) je povinen uzavřít kupní smlouvu do 30-ti dnů od dne skončení aukce. Kupní cenu je povinen zaplatit před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).

Daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4% z dosažené ceny platí kupující. 

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.
Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Konečná kupní cena podléhá schválení zajištěným věřitelem.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]