aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A3979

Prodej bytu 2+1 s balkónem, UP 60 m2, Postoloprty, okr. Louny, Ústecký kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kozlanská Jana
Email kozlanska@gaute.cz
Telefon +420725280910
Začátek 28.11.2018 16:10:00
Aktuální čas 20.09.2020 06:04:32
Konec 22.01.2019 14:35:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 527 225 Kč
Aktuální cena 527 225 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 40 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
IMG_1407.JPG
 
Uživatel 1125022.01.2019 14:28:15 527 225
Popis:

Prodej bytu 2+1 s balkónem, UP 60 m2, Postoloprty, okr. Louny, Ústecký kraj


Předmětem prodeje je bytová jednotka v obci Postoloprty o dispozici 2+1 a užitné ploše 59,9 m2. Byt je původního zpracování s viditelnými poškozeními interiérových prvků – k částečné rekonstrukci. byt disponuje balkónem.


Adresa: Jiráskovo náměstí 493, 439 42 Postoloprty – část obce Postoloprty, okres Louny, Ústecký kraj, Česko


GPS: 50.3621797N, 13.6988533E


Prohlídky po předchozí domluvě.


Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSUL 85 INS 534 / 2015

 

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

 

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 45 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

 

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2.000 Kč).

 

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

 

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

 

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

 

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

 

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

 

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

 

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]