aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5744

Prodej bytu 3+1, užitná plocha 54m2 Dětřichov n. Bystřicí, Moravskoslezský kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Novakova Alice
Email novakova@gaute.cz
Telefon 739003020
Začátek 28.01.2021 14:00:00
Aktuální čas 05.03.2021 07:11:54
Konec 03.03.2021 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 250 000 Kč
Vyvolávací cena 612 000 Kč
Aktuální cena 617 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 30 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
FOTO 1.jpg
 
Uživatel 1668703.03.2021 10:29:14 617 000
Uživatel 1326302.03.2021 11:38:41 612 000
Popis:

Prodej bytu 3+1, užitná plocha 54m2 Dětřichov n. Bystřicí, Moravskoslezský kraj

Prodej bytové jednotky č. 174/6 obsažené v budově č.p. 174 vč. příslušenství v obci Dětřichov Bystřicí. Součástí příslušenství je sklepní kóje o velikosti cca 1,5m2.

Bytová jednotka prošla roku 2016 rekonstrukcí, která zahrnovala výměnu vstupních dveří za nové dýhované, dále bylo měněno PVC podlah a vybavení kuchyně a koupelny. Plastová okna byla měněna v roce 2005. Dle sdělení znalce je byt po uvedené rekonstrukci v poměrně dobrém vybavenostním a technickém stavu.

Obytný dům je třípodlažní a není podsklepen. Součástí společných prostor je prostor pro sklepní kóje a kočárkárnu. Výtah v budově instalován není. Bytový dům je napojen na všechny inž. Sítě vyjma plynovodu. Stáří domu je odhadováno na cca 55let. Přilehlé travní porosty a přístupové cesty jsou ve vlastnictví obce.

Dle sdělení dlužníka nejsou žádné náklady na fond oprav. Měsíční zálohy na energie činí cca 4.000 Kč.

Detailnější informace o předmětné bytové jednotce a budově, naleznete ve znaleckém posudku, který je ke stažení níže, v přiložených souborech pod popisem aukce.  

Dispozice: 3+1 (kuchyně, koupelna s odděleným WC, obývací pokoj, ložnice, pokoj). Byt se nachází ve 2. NP

Sítě: el. energie, vodovod, kanalizace

Vytápění a ohřev vody: elektrokotel, el. boiler

Parcelní číslo budovy: St. 230, a St. 231

GPS: 49.8328794N, 17.4028500E

Adresa: Dětřichov nad Bystřicí 174, 793 03 Dětřichov nad Bystřicí, Česko

Prohlídky:

I. termín: 19.2.2021 v 15:30 hod

II. termín: 26.2.2021, v 15:30 hod

Svoji prohlídku je nutné předem potvrdit na e-mail: novakova@gaute.cz, nejméně 48hod před plánovanou prohlídkou

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 4.5.2020 činí 612.250 Kč

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSOS 40 INS 5466/2020

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

UPOZORNĚNÍ: Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 45 dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

UPOZORNĚNÍ: Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje je užíván dlužníky, kteří jsou vlastníky zapsanými v katastru nemovitostí. Nelze vyloučit problémy při předání předmětu prodeje kupujícímu.

UPOZORNĚNÍ: Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

UPOZORNĚNÍ: Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

UPOZORNĚNÍ: Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

UPOZORNĚNÍ: Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

UPOZORNĚNÍ: Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

UPOZORNĚNÍ: Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

UPOZORNĚNÍ: Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]