aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A1889

Prodej bývalé kovárny/hasičské zbrojnice 31m2, pozemek 96m2, Kamenická Nová Víska, okres Děčin

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Macháček Luboš
Email machacek@gaute.cz
Telefon +420605341674
Začátek 07.03.2016 16:31:00
Aktuální čas 02.07.2022 08:05:14
Konec 07.04.2016 17:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 2 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 82 000 Kč
Aktuální cena 82 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 8 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
DSC_3871.JPG
 
Uživatel 569407.04.2016 16:35:0982 000
Popis:
Prodej bývalé kovárny/hasičské zbrojnice 31m2, pozemek 96m2, Kamenická Nová Víska, okres Děčin

Jedná se o stavbu bývalé hasičské zbrojnice. Zděná konstrukce navazující na dřevěný krov.

Možnost napojení na IS

GPS: N 50°47.40952', E 14°22.73453'

Nemovitosti, které jsou předmětem prodeje, jsou přesně specifikované v příloze pdf předmět prodeje a blíže popsané v informačním posouzení, obojí zveřejněné v příloze pdf na této straně.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení.
Kupující (vítěz aukce) je povinen uzavřít kupní smlouvu do 45 dnů od dne skončení aukce. Kupní cenu je povinen zaplatit před podpisem kupní smlouvy.

Další informace týkající se předmětu prodeje
Předmětná nemovitost je zpeněžována (prodávána) v rámci insolvenčního řízení. Zpeněžením (prodejem) předmětné nemovitosti jakožto majetkové podstaty v insolvenčním řízení zanikají veškerá zástavní práva, která na předmětné nemovitosti váznou (§ 167 odst. 4 insolvenčního zákona), a účinky všech případných exekucí či výkonů rozhodnutí, jimiž je předmětná nemovitost dotčena, pozbývají účinnosti (§285 odst. 1 insolvenčního zákona), to vše bez ohledu na výši realizační kupní ceny.

K předmětné nemovitosti nejsou uzavřeny žádné nájemní smlouvy. Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Daň z nabytí nemovitých věcí a správní poplatky
Kupní smlouva o koupi předmětné nemovitosti musí obsahovat m.j. ujednání, že:
- poplatníkem a tedy povinným k úhradě daně z nabytí nemovitých věcí z titulu nabytí předmětné nemovitosti je kupující.
- správní poplatek (1.000 Kč) spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a správní poplatek (1.000 Kč) spojený s návrhem na výmaz (vkladem) zástavních práv, zaniklých zpeněžením předmětné nemovitosti v insolvenčním řízení, uhradí kupující.

Možnost financování kupní ceny prostřednictvím úvěru
Předmětná nemovitost je prodávána v rámci insolvenčního řízení. Financování kupní ceny úvěrem je možné, nicméně upozorňuje se, že zástavní právo k předmětné nemovitosti (k zajištění případného úvěru) nelze zřídit dřív, než kupující uhradí kupní cenu a nabude vlastnictví předmětné nemovitosti. Většina bank tuto situaci řeší tzv. předhypotečním úvěrem.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]