aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4413

Prodej cihlového bytu 2+1 , ul. Heyrovského, obec Sokolov

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 541 213 390
Začátek 17.06.2019 13:00:00
Aktuální čas 29.03.2020 05:17:19
Konec 10.10.2019 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 580 000 Kč
Aktuální cena 580 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 35 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
foto 1.jpg
 
Uživatel 590010.10.2019 13:18:36 580 000
Popis:

Prodej cihlového bytu 2+1, 51,4 m2, obec Sokolov, ul. Heyrovského

Prodej bytové jednotky 2+1, 51,4 m2 podlahové plochy. Byt je situovaný ve 3.NP obytného cihlového domu. Kategorie energetické náročnosti G - energ.průkaz nedodán. Byt je v současné době pronajat , nájemní smlouva na dobu určitou do 31.12.2019, dle informací insolvenčního správce bude nájemce byt užívat do 31.7.2019.


Dispozice: vstupní předsíň,koupelna, WC, kuchyně , dva pokoje, 1 balkonek.

Podrobný popis předmětu prodeje je uveden ve znaleckém posudku zveřejněném v příloze pdf na této straně.
Bytová jednotka, která je předmětem prodeje, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku  je přesně specifikovaná v příloze Předmět prodeje pdf. zveřejněné na této straně.

Prohlídky: dle dohody na adrese Heyrovského 1471, Sokolov.

 

Movité věci uvedené na fotografiích nejsou předmětem prodeje.

 

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení.

Kupující (vítěz aukce) je povinen uzavřít kupní smlouvu do 45-ti dnů od dne skončení aukce.  Kupní cenu je povinen zaplatit před podpisem kupní smlouvy.

Konečná kupní cena podléhá schválení zajištěným věřitelem.


Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).

Daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4% z dosažené ceny platí kupující. 

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.
Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.


Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]