aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6587

Prodej dvou pozemků "C" o celkové výměře 574m2, obec Zeleneč, ulice Chrpová, okres Praha-východ.

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Šálovská Andrea
Email salovska@gaute.cz
Telefon 732430136
Začátek 16.03.2022 10:00:00
Aktuální čas 22.05.2022 02:28:40
Konec 16.05.2022 13:10:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 4 018 000 Kč
Aktuální cena 8 450 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 125 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
mapa.jpg
 
Uživatel 1882016.05.2022 13:03:168 450 000
Uživatel 1893616.05.2022 13:02:478 400 000
Uživatel 1882016.05.2022 12:59:278 350 000
Uživatel 1893616.05.2022 12:58:498 300 000
Uživatel 1882016.05.2022 12:58:128 250 000
Uživatel 1893616.05.2022 12:57:578 200 000
Uživatel 1882016.05.2022 12:57:248 150 000
Uživatel 1891816.05.2022 12:56:528 110 000
Uživatel 1882016.05.2022 12:56:108 100 000
Uživatel 1893616.05.2022 12:55:528 000 000
Uživatel 1882016.05.2022 12:55:227 100 000
Uživatel 1893616.05.2022 12:54:277 000 000
Uživatel 1891816.05.2022 12:54:196 110 000
Uživatel 1884916.05.2022 12:53:286 100 000
Uživatel 1893616.05.2022 12:52:456 000 000
Uživatel 1882016.05.2022 12:51:435 050 000
Uživatel 1893616.05.2022 12:49:035 000 000
Uživatel 1882016.05.2022 12:46:224 050 000
Uživatel 1884929.04.2022 12:37:104 030 000
Uživatel 1882012.04.2022 12:25:584 018 000
Popis:

Prodej dvou pozemků "C"o celkové výměře  574m2  ve velmi vyhledávané atraktivní  lokalitě Zeleneč, při ulici Chrpová, okres Praha-východ.

Obec Zeleneč leží ve Středočeském kraji v okrese Praha – východ, na severovýchodní hranici hlavního města Prahy,  přímo sousedí s městskou částí Horní Počernice.

Pozemky jsou určeny k výstavbě rodinných domů. Dle informací ze znaleckého posudku jsou plně napojeny na inženýrské sítě obce, samozřejmě je třeba projednat napojení konkrétních nových staveb na jednotlivé páteřní inženýrské sítě / potrubí přípojek vyvedena na jednotlivé parcely, elektro a plynovod do odběrných míst.

V obci Zeleneč je zdravotní středisko, škola, mateřská školka, pošta, tři restaurace, cukrárna, stánek se zmrzlinou, dva obchody s potravinami, jeden se smíšeným zbožím, krytá tenisová hala, dva antukové tenisové kurty, fotbalové hřiště a betonové hřiště na florbal. Obcí prochází cyklostezka.

Zeleneč má velmi dobré spojení. V obci je zastávka ČD (železniční trať 231 Praha - Lysá nad Labem - Kolín, linky S2 a S20) i konečná stanice BUS PID 353. Napojení na mladoboleslavskou dálnici D10 a dálnici D11 (Praha - Poděbrady - Hradec Králové) je vzdáleno cca 5 km.

Přesný popis nemovitostí je uveden ve Znaleckém posudku, který je v příloze této aukce.

Předmět prodeje je přesně specifikován v příloze Předmět prodeje.pdf zveřejněné v příloze této aukce.

Cena dosažená v aukci je cenou konečnou. Možnost odpočtu 21%DPH.


Prohlídky : jsou možné kdykoliv, pozemky jsou volně přístupné GPS:  N 50°7.64178', E 14°39.57940'

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.

Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 45 dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení kupní ceny insolvenčním správcem, resp. zajištěným věřitelem, uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.
Konečná kupní cena podléhá schválení insolvenčním správcem.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč).
 
Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.
Věcná břemena zpeněžením nezanikají.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]