aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6589

Prodej dvou pozemků "E"o celkové výměře 574m2, obec Zeleneč, ulice Konvalinková, okres Praha-východ.

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Šálovská Andrea
Email salovska@gaute.cz
Telefon 732430136
Začátek 16.03.2022 10:00:00
Aktuální čas 31.03.2023 05:06:35
Konec 19.05.2022 13:15:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 4 018 000 Kč
Aktuální cena 8 430 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 125 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
mapa.jpg
 
Uživatel 1885819.05.2022 13:10:378 430 000
Uživatel 1893219.05.2022 13:09:578 420 000
Uživatel 1885819.05.2022 13:03:418 410 000
Uživatel 1893219.05.2022 13:02:548 400 000
Uživatel 1882019.05.2022 12:59:298 310 000
Uživatel 1893219.05.2022 12:57:508 300 000
Uživatel 1882019.05.2022 12:57:348 150 000
Uživatel 1885819.05.2022 12:56:588 110 000
Uživatel 1882019.05.2022 12:56:398 100 000
Uživatel 1893219.05.2022 12:56:098 000 000
Uživatel 1902619.05.2022 12:55:467 210 000
Uživatel 1882019.05.2022 12:54:037 200 000
Uživatel 1893219.05.2022 12:53:287 000 000
Uživatel 1882019.05.2022 12:49:346 200 000
Uživatel 1893219.05.2022 12:35:126 000 000
Uživatel 1904819.05.2022 12:29:335 100 000
Uživatel 1893219.05.2022 12:27:595 000 000
Uživatel 1902619.05.2022 08:47:344 210 000
Uživatel 1904818.05.2022 08:29:424 150 000
Uživatel 1902610.05.2022 08:40:064 110 000
Uživatel 1897525.04.2022 17:19:464 050 000
Uživatel 1882012.04.2022 12:29:324 018 000
Popis:

Prodej dvou pozemků "E"o celkové výměře  574m2  ve velmi vyhledávané atraktivní lokalitě Zeleneč, ulice Konvalinková, okres Praha-východ.

Obec Zeleneč leží ve Středočeském kraji v okrese Praha – východ, na severovýchodní hranici hlavního města Prahy,  přímo sousedí s městskou částí Horní Počernice.

Pozemky jsou určeny k výstavbě rodinných domů. Dle informací ze znaleckého posudku jsou plně napojeny na inženýrské sítě obce, samozřejmě je třeba projednat napojení konkrétních nových staveb na jednotlivé páteřní inženýrské sítě / potrubí přípojek vyvedena na jednotlivé parcely, elektro a plynovod do odběrných míst.

V obci Zeleneč je zdravotní středisko, škola, mateřská školka, pošta, tři restaurace, cukrárna, stánek se zmrzlinou, dva obchody s potravinami, jeden se smíšeným zbožím, krytá tenisová hala, dva antukové tenisové kurty, fotbalové hřiště a betonové hřiště na florbal. Obcí prochází cyklostezka.

Zeleneč má velmi dobré spojení. V obci je zastávka ČD (železniční trať 231 Praha - Lysá nad Labem - Kolín, linky S2 a S20) i konečná stanice BUS PID 353. Napojení na mladoboleslavskou dálnici D10 a dálnici D11 (Praha - Poděbrady - Hradec Králové) je vzdáleno cca 5 km.

Přesný popis nemovitostí je uveden ve Znaleckém posudku, který je v příloze této aukce.

Předmět prodeje je přesně specifikován v příloze Předmět prodeje.pdf zveřejněné v příloze této aukce.

Cena dosažená v aukci je cenou konečnou. Možnost odpočtu 21%DPH.


Prohlídky : jsou možné kdykoliv, pozemky jsou volně přístupné GPS:  N 50°7.61562', E 14°39.60282'

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.

Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 45 dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení kupní ceny insolvenčním správcem, resp. zajištěným věřitelem, uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.
Konečná kupní cena podléhá schválení insolvenčním správcem.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč).
 
Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.
Věcná břemena zpeněžením nezanikají.
Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]