Evid. číslo: A7060

Prodej dvoupodlažního RD užitná plocha 239m², vedlejší stavby užitná plocha 27m² a pozemků 317m², obec Zdice, Středočeský kraj

Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 04.08.2023 13:00:00
Aktuální čas 29.05.2024 04:19:38
Konec 21.09.2023 14:35:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 4 000 000 Kč
Aktuální cena 5 000 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 150 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Kategorie energetické náročnosti G
Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 04.08.2023 13:00:00
Konec 21.09.2023 14:35:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 4 000 000 Kč
Aktuální cena 5 000 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 150 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Kategorie energetické náročnosti G

Historie příhozů

Uživatel 18013 21.09.2023 14:29 5 000 000 Kč

Uživatel 18014 21.09.2023 14:29 4 855 000 Kč

Uživatel 18013 21.09.2023 14:27 4 850 000 Kč

Uživatel 18014 21.09.2023 14:26 4 705 000 Kč

Uživatel 18013 21.09.2023 14:23 4 700 000 Kč

Uživatel 18014 21.09.2023 14:23 4 555 000 Kč

Uživatel 18013 21.09.2023 14:18 4 550 000 Kč

Uživatel 18014 21.09.2023 14:18 4 405 000 Kč

Uživatel 18013 21.09.2023 14:14 4 400 000 Kč

Uživatel 18014 21.09.2023 14:14 4 255 000 Kč

Uživatel 18013 21.09.2023 14:10 4 250 000 Kč

Uživatel 18014 21.09.2023 14:09 4 105 000 Kč

Uživatel 18013 21.09.2023 14:07 4 100 000 Kč

Uživatel 18014 21.09.2023 14:04 4 010 000 Kč

Uživatel 18013 21.09.2023 14:01 4 005 000 Kč

Uživatel 18014 21.09.2023 13:59 4 000 000 Kč

Popis

Výrazné snížení ceny cca 47% ceny stanovené znaleckým posudkem - opakovaný prodej dvoupodlažního RD s užitnou plochou 239 m², vedlejší stavby – prodejny s užitnou plochou 27 m² a pozemků celkem 317m², obec Zdice, Středočeský kraj

Rodinný dům č.p. 166 se nachází v blízkosti centra obce na rohu u křižovatky ulic Žižkova a Husova

Dům obsahuje v přízemí 2 komerční prostory se vstupy z ul Husova. Ze dvora vstup do přízemní haly se schodištěm do 2.NP. V 1.PP 2 sklepy s venkovním vstupem ze dvora. Ve 2. NP byt 3+1 se vstupem ze dvora. Původní stáří je více jak 150 let. Do dnešní podoby byl dům rekonstruován v roce 1919. Přízemí bylo dále stavebně upraveno (zejména vestavba soc. zař.) v roce 1996. Drobné úpravy bytu v patře a plynofikace byly provedeny v roce 1991. Před cca 10 opraven krov a vyměněna střešní krytina. Vytápění lokálními plynovými topidly.

Dispozice rodinného domu:

1.PP:  2 x sklep - užitná plocha 19,00 m2

1.NP:

Hala se schodištěm – užitná plocha 19,50 m2

Prodejna 1 – užitná plocha 26,05 m2

Herna – užitná plocha 64,25 m2 

2.NP:

Schodišťová hala – užitná plocha 14,80 m2

Koupelna s WC – užitná plocha 9,60 m2

Obytná kuchyně – užitná plocha 24,20 m2

Pokoj 1 – užitná plocha 23,80 m2

Pokoj 2 – užitná plocha 19,80 m2

Pokoj 3 – užitná plocha 18,90 m2

Vedlejší stavba bez čp/ce na p.č. 772/2 – prodejna

Dispozice:

1.NP:

Prodejna – užitná plocha 17,08 m2

Sklad – užitná plocha 9,31 m2

WC – užitná plocha 0,98 m2

Sítě: elektřina, voda, plyn, kanalizace

Parkování možné ve dvoře a přilehlé komunikaci. Centrum obce a zastávka autobusu se nachází ve vzdálenosti cca 300 m.

Více informací ve znaleckém posudku v rámci příloh aukce A6835_Znalecký posudek.pdf

Adresa: Žižkova 166, 267 51 Zdice, Středočeský kraj

GPS: 49.9140036N, 13.9797228E

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSPH 60 INS 1722/2020

UPOZORNĚNÍ: bytová jednotka je aktuálně užívána nájemcem -  insolvenční správkyně však upozorňuje, že neuzavírala žádnou nájemní smlouvu a ze stávajících nájemních smluv uzavřených dlužníkem byla dána z její strany výpověď. Výpovědní lhůta končí 30.11.2023. Trafika byla v čase místního šetření v provozu, občerstvení zavřené.

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce (zajištěného věřitele)

Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Zobrazit celý popis

Přiložené soubory

Přílohy jsou zobrazovány pouze do tří měsíců od skončení aukce.

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce