aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6251

Prodej garáže a přilehlých pozemků o CP 226 m2, obec Ivanovice na Hané,ul. Družstevní, okr.Vyškov

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 26.07.2021 12:00:00
Aktuální čas 02.07.2022 07:00:33
Konec 13.09.2021 14:45:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 124 200 Kč
Aktuální cena 412 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 25 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: bez povinnosti zveřejnění
 
Garáž strom2.jpg
 
Uživatel 1431513.09.2021 14:41:21 412 000
Uživatel 1803613.09.2021 14:39:50 405 269
Uživatel 1431513.09.2021 14:36:50 400 000
Uživatel 1803613.09.2021 14:33:23 390 000
Uživatel 1431513.09.2021 14:29:43 385 000
Uživatel 1803613.09.2021 14:24:56 380 000
Uživatel 1431513.09.2021 14:22:27 372 580
Uživatel 1803613.09.2021 14:19:17 365 000
Uživatel 1431513.09.2021 14:14:47 360 000
Uživatel 1803613.09.2021 14:13:57 355 000
Uživatel 1431513.09.2021 14:10:09 350 000
Uživatel 1803613.09.2021 14:08:41 340 000
Uživatel 1431513.09.2021 14:04:58 335 000
Uživatel 1803613.09.2021 14:03:51 330 000
Uživatel 1431513.09.2021 14:03:13 325 000
Uživatel 1795913.09.2021 13:58:04 320 000
Uživatel 1431513.09.2021 13:57:50 315 000
Uživatel 1803613.09.2021 13:57:32 305 426
Uživatel 1795913.09.2021 13:57:01 295 523
Uživatel 1803613.09.2021 13:56:29 290 426
Uživatel 1431513.09.2021 13:56:08 281 863
Uživatel 1795913.09.2021 13:55:50 275 000
Uživatel 1803613.09.2021 13:54:50 267 526
Uživatel 1798113.09.2021 13:53:37 261 900
Uživatel 1431513.09.2021 13:51:13 256 869
Uživatel 1798113.09.2021 13:49:00 249 000
Uživatel 1431513.09.2021 13:38:38 243 800
Uživatel 1802013.09.2021 13:33:37 235 000
Uživatel 1681113.09.2021 13:32:48 230 000
Uživatel 1801213.09.2021 13:03:25 225 000
Uživatel 1681113.09.2021 12:36:32 220 000
Uživatel 1801213.09.2021 12:12:20 205 000
Uživatel 1805012.09.2021 20:53:42 200 000
Uživatel 1795912.09.2021 20:45:23 195 000
Uživatel 1801212.09.2021 20:43:26 190 000
Uživatel 1795912.09.2021 20:35:13 180 000
Uživatel 1805012.09.2021 20:17:03 175 000
Uživatel 1801212.09.2021 20:11:04 170 000
Uživatel 1805012.09.2021 20:07:05 155 000
Uživatel 1801212.09.2021 19:58:28 150 000
Uživatel 1805012.09.2021 10:21:49 140 000
Uživatel 1801612.09.2021 09:18:47 135 000
Uživatel 1805011.09.2021 10:14:19 130 000
Uživatel 1801230.08.2021 21:13:02 124 200
Popis:

Prodej garáže a přilehlých pozemků o CP 226 m2, obec Ivanovice na Hané, ul. Družstevní, okr. Vyškov

Prodej garáže na vlastním pozemku o výměře 28 m2, pozemku o výměře 72 m2, který je ve funkčním celku se stavbou garáže, pozemku o výměře 53 m2, který je využíván na nezpevněná přístupová plocha ke garáži. Dále je předmětem prodeje spoluvlastnický podíl ¼ na pozemku, který slouží jako společná přístupová cesta ke garážím.

 

Přesný popis nemovitosti je uveden ve Znaleckém posudku, který je v příloze této aukce.

Předmět prodeje je přesně specifikován v příloze Předmět prodeje.pdf zveřejněné na této straně.

 

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.

 

Kupní cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy - rozdělení ceny dosažené v aukci. Vítěz aukce je dle článku  X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít  zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem. 

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru).

 

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

 

Konečná kupní cena podléhá schválení insolvenčním správcem.


Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč).

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]