aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4741

Prodej id. 1/2 RD 4+2, UP 121 m2, CP 3252 m2, ul. K cementárně 1044/5, Praha 5 - Radotín

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Gottvald Michael
Email gottvald@gaute.cz
Telefon 776 118 336
Začátek 14.09.2019 00:15:00
Aktuální čas 12.08.2020 15:33:40
Konec 12.11.2019 12:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 7 000 000 Kč
Aktuální cena 7 000 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 100 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
P6270023.JPG
 
Uživatel 1335812.11.2019 11:51:167 000 000
Popis:

Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti ideální ½ na jednopodlažním, volně stojícím, zcela podsklepeném (sklep 72 m2) rodinném domě s částečně obytným podkrovím. Dům byl postaven v roce 1966 a v roce 2017 prošel rekonstrukcí, která však nebyla zcela dokončena. Jedná se o zděný rodinný dům, který je zastřešen valbovou střechou s vikýři s plochými stříškami. Stavba je umístěna na rovinatém pozemku. Rodinný dům je napojen na všechny inženýrské sítě, kromě kanalizace – odpadní vody jsou svedeny do dvou jímek (je možné připojení na veřejnou kanalizaci).

Celková užitná plocha domu: 121 m2

Součástí prodeje jsou také spoluvlastnické podíly o velikosti ideální ½ na přilehlých pozemcích, na kterých se nacházejí trvalé porosty, vedlejší stavby a venkovní úpravy. Stavba je situována v zástavbě rodinných domů. Pozemky se nachází v záplavové zóně se středním nebezpečím výskytu povodně/záplavy (dle ČAP). Dle územního plánu se rodinný dům s pozemky nachází v zóně OB – A = čistě obytné území.

Celková plocha pozemků: 3 252 m2


Předmět prodeje (parcelní čísla): 1788/2, 1788/3, 1788/5

GPS: 49.9899672N, 14.3497492E


Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSPH 61 INS 8546 / 2017

 

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 21.08.2019: 10 127 000 Kč


UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

UPOZORNĚNÍ: Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 45 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

UPOZORNĚNÍ: Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí (1 000 Kč).

UPOZORNĚNÍ: Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

UPOZORNĚNÍ: Na předmětu prodeje vázne zákonné předkupní právo spoluvlastníka dle ust. § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V souladu s § 1124 a § 2140 a násl. občanského zákoníku je prodávající po skončení aukce povinen učinit osobě oprávněné z předkupního práva nabídku ke koupi předmětu aukce za cenu v aukci dosaženou. Teprve v případě, kdy marně uplyne zákonná lhůta (popř. se oprávněný vzdá svého předkupního práva) k uplatnění předkupního práva, aniž by oprávněný své předkupní právo uplatnil, resp. vyplatil kupní cenu předmětu aukce, lze uzavřít kupní smlouvu s vítězem aukce.

UPOZORNĚNÍ: Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

UPOZORNĚNÍ: Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

UPOZORNĚNÍ: Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

UPOZORNĚNÍ: Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]