aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4619

Prodej id.podílu 1/2 pozemků, louky, orná půda, les, CP 3,9 ha, obec Lázně Bělohrad, k.ú. Horní Nová Ves

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 29.08.2019 13:00:00
Aktuální čas 15.08.2020 06:39:02
Konec 16.10.2019 14:20:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 220 000 Kč
Aktuální cena 583 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 25 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: bez povinnosti zveřejnění
 
orto LV 450.jpg
 
Uživatel 1266416.10.2019 14:15:03 583 000
Uživatel 1264416.10.2019 14:14:47 582 000
Uživatel 1266416.10.2019 14:12:59 581 000
Uživatel 1264416.10.2019 14:12:42 580 000
Uživatel 1266416.10.2019 14:10:16 571 000
Uživatel 1264416.10.2019 14:10:05 570 000
Uživatel 1266416.10.2019 14:09:40 561 000
Uživatel 1264416.10.2019 14:09:30 560 000
Uživatel 1266416.10.2019 14:07:36 551 000
Uživatel 1264416.10.2019 14:07:20 550 000
Uživatel 1266416.10.2019 14:07:05 541 000
Uživatel 1264416.10.2019 14:06:55 540 000
Uživatel 1266416.10.2019 14:06:16 531 000
Uživatel 1264416.10.2019 14:06:02 530 000
Uživatel 1266416.10.2019 14:05:49 521 000
Uživatel 1264416.10.2019 14:05:38 520 000
Uživatel 1266416.10.2019 14:05:14 511 000
Uživatel 1264416.10.2019 14:05:05 510 000
Uživatel 1266416.10.2019 14:03:49 501 000
Uživatel 1264416.10.2019 14:03:38 500 000
Uživatel 1266416.10.2019 14:03:11 491 000
Uživatel 1264416.10.2019 14:02:53 490 000
Uživatel 1266416.10.2019 14:02:39 481 000
Uživatel 1264416.10.2019 14:02:31 480 000
Uživatel 1266416.10.2019 14:01:54 471 000
Uživatel 1264416.10.2019 14:01:42 470 000
Uživatel 1266416.10.2019 14:01:15 461 000
Uživatel 1264416.10.2019 14:00:58 460 000
Uživatel 1266416.10.2019 14:00:49 457 000
Uživatel 1264416.10.2019 14:00:40 456 000
Uživatel 1266416.10.2019 13:59:33 455 000
Uživatel 1264416.10.2019 13:59:23 454 000
Uživatel 1266416.10.2019 13:57:24 453 000
Uživatel 1264416.10.2019 13:57:12 452 000
Uživatel 1266416.10.2019 13:56:39 451 000
Uživatel 1264416.10.2019 13:56:29 450 000
Uživatel 1266416.10.2019 13:56:05 439 000
Uživatel 1264416.10.2019 13:55:51 438 000
Uživatel 1266416.10.2019 13:55:34 437 000
Uživatel 1264416.10.2019 13:55:08 436 000
Uživatel 1266416.10.2019 13:50:22 435 000
Uživatel 1264416.10.2019 13:47:25 434 000
Uživatel 1266416.10.2019 13:32:07 433 000
Uživatel 1264416.10.2019 12:16:58 432 000
Uživatel 1266416.10.2019 11:41:34 431 000
Uživatel 1264416.10.2019 11:22:17 430 000
Uživatel 1266416.10.2019 11:10:18 403 000
Uživatel 1264416.10.2019 10:54:31 402 000
Uživatel 1266416.10.2019 10:35:41 401 000
Uživatel 1264416.10.2019 08:00:26 400 000
Uživatel 1266415.10.2019 15:42:10 313 000
Uživatel 1264415.10.2019 15:03:22 312 000
Uživatel 1266415.10.2019 14:40:26 311 000
Uživatel 1264415.10.2019 11:52:47 310 000
Uživatel 1266415.10.2019 10:02:02 301 000
Uživatel 1264415.10.2019 07:58:05 300 000
Uživatel 1266405.10.2019 17:15:39 220 000
Popis:

Prodej id.podílu 1/2 pozemků o celkové výměře 39 214 m2 (id.1/2 = id.podíl 19 607 m2) , k.ú. Horní Nová Ves, obec Lázně Bělohrad, okr. Jičín

Upozornění : na část předmětu prodeje ( orná půda) jsou uzavřeny Pachtovní smlouvy, které byly podepsány bez souhlasu insolvenčního správce, který nyní řeší jejich neplatnost.

Prodej id. podílu 1/2 pozemků o celkové výměře 39 214 m2, situované v katastrálním území Horní Nová Ves, obec Lázně Bělohrad. Dle údajů z KN jde o trvalé travní porosty, ornou půdu, lesní pozemky a ost.plochy.

Předmět prodeje je přesně specifikován v příloze Předmět prodeje.pdf zveřejněné na této straně.

Prohlídky : jsou možné kdykoliv, pozemky jsou volně přístupné GPS:  50°27'14.77"N, 15°33'21.01"E

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.

Kupní cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH.Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy - rozdělení ceny dosažené v aukci. Vítěz aukce je dle článku  X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít  zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem. 

Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 30 dnů ode dne skončení aukce uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.
Konečná kupní cena podléhá schválení insolvenčním správcem.

 

Upozornění : Na předmětu prodeje vázne zákonné předkupní právo spoluvlastníka dle ust. § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V souladu s § 1124 a § 2140 a násl. občanského zákoníku je prodávající po skončení aukce povinen učinit osobě oprávněné z předkupního práva nabídku ke koupi předmětu aukce za cenu v aukci dosaženou. Teprve v případě, kdy marně uplyne zákonná lhůta k uplatnění předkupního práva, aniž by oprávněný své předkupní právo uplatnil, resp. vyplatil kupní cenu předmětu aukce, lze uzavřít kupní smlouvu s vítězem aukce.

V případě, kdy oprávněný využije podané nabídky a zaplatí dosaženou kupní cenu předmětu aukce, bude složená kauce vrácena vítězi aukce bez odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne zaplacení kupní ceny ze strany oprávněného.

V případě, kdy nebude spoluvlastníkem využita nabídka předkupního práva dle výše uvedeného, musí být kupní smlouva vítězem aukce podepsána nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bude doručena informace o tom, že předkupní právo nebylo využito. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.


Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka).

Daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4% z dosažené ceny platí kupující.
 
Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Věcná břemena zpeněžením v insolvenčním řízení nezanikají. 

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]