aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4618

Prodej id.podílu 1/2 pozemku,orná půda, obec Lázně Bělohrad, k.ú. Lány u Lázní Bělohrad

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 29.08.2019 13:09:00
Aktuální čas 11.08.2020 12:11:45
Konec 16.10.2019 15:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 500 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 6 500 Kč
Aktuální cena 27 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 2 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: bez povinnosti zveřejnění
 
orto LV 601.jpg
 
Uživatel 1266416.10.2019 14:55:5827 000
Uživatel 1264416.10.2019 14:55:2826 000
Uživatel 1266416.10.2019 14:23:0925 000
Uživatel 1264416.10.2019 13:49:0424 500
Uživatel 1266416.10.2019 13:30:3224 000
Uživatel 1264416.10.2019 12:15:3623 500
Uživatel 1266416.10.2019 11:42:1023 000
Uživatel 1264416.10.2019 11:23:1122 500
Uživatel 1266416.10.2019 11:10:5422 000
Uživatel 1264416.10.2019 10:56:3521 500
Uživatel 1266416.10.2019 10:36:4521 000
Uživatel 1264416.10.2019 08:01:2820 000
Uživatel 1266415.10.2019 14:41:2717 500
Uživatel 1264415.10.2019 11:52:1517 000
Uživatel 1266415.10.2019 10:00:1015 500
Uživatel 1264415.10.2019 08:00:3415 000
Uživatel 1266412.10.2019 14:22:017 500
Uživatel 1276507.10.2019 23:17:117 000
Uživatel 1266405.10.2019 17:18:126 500
Popis:

Prodej id.podílu 1/2 pozemků o celkové výměře 1 824m2 (id.1/2 = id.podíl 912 m2) , k.ú. Lány u Lázní Bělohrad, obec Lázně Bělohrad, okr. Jičín

 

Upozornění : na část předmětu prodeje ( orná půda) jsou uzavřeny Pachtovní smlouvy, které byly podepsány bez souhlasu insolvenčního správce, který nyní řeší jejich neplatnost.

Prodej id. podílu 1/2 pozemků o celkové výměře 1 824 m2, situované v katastrálním území Lány u Lázní Bělohrad, obec Lázně Bělohrad. Dle údajů z KN jde o ornou půdu.

Předmět prodeje je přesně specifikován v příloze Předmět prodeje.pdf zveřejněné na této straně.

Prohlídky : jsou možné kdykoliv, pozemky jsou volně přístupné GPS:  50°26'45.28"N, 15°33'53.05"E

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.

Kupní cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH.Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy - rozdělení ceny dosažené v aukci. Vítěz aukce je dle článku  X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít  zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem. 

Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 30 dnů ode dne skončení aukce uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.
Konečná kupní cena podléhá schválení zajištěným věřitelem.

 

Upozornění : Na předmětu prodeje vázne zákonné předkupní právo spoluvlastníka dle ust. § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V souladu s § 1124 a § 2140 a násl. občanského zákoníku je prodávající po skončení aukce povinen učinit osobě oprávněné z předkupního práva nabídku ke koupi předmětu aukce za cenu v aukci dosaženou. Teprve v případě, kdy marně uplyne zákonná lhůta k uplatnění předkupního práva, aniž by oprávněný své předkupní právo uplatnil, resp. vyplatil kupní cenu předmětu aukce, lze uzavřít kupní smlouvu s vítězem aukce.

V případě, kdy oprávněný využije podané nabídky a zaplatí dosaženou kupní cenu předmětu aukce, bude složená kauce vrácena vítězi aukce bez odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne zaplacení kupní ceny ze strany oprávněného.

V případě, kdy nebude spoluvlastníkem využita nabídka předkupního práva dle výše uvedeného, musí být kupní smlouva vítězem aukce podepsána nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bude doručena informace o tom, že předkupní právo nebylo využito. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.


Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka).

Daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4% z dosažené ceny platí kupující.
 
Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Věcná břemena zpeněžením v insolvenčním řízení nezanikají. 

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]