aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A7001

Prodej internetové domény iceland.cz, registrace od 07.03.2005, z majetkové podstaty ICL Czech a.s.

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 15.05.2023 12:00:00
Aktuální čas 22.09.2023 21:23:46
Konec 15.06.2023 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 10 000 Kč
Aktuální cena 10 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 3 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
doména_iceland.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Prodej internetové domény iceland.cz, registrace od 07.03.2005, z majetkové podstaty ICL Czech a.s.

-       držitel: Iceland Czech a.s., ., IČ: 01955861, se sídlem Leopoldova 2138/16, Praha 4

-       určený registrátor: REG-INTERNET-CZ INTERNET CZ, a.s. od 7. března 2018

Prodej v rámci insolvenčního řízení, z majetku dlužníka LESS a.s., sp. zn. MSPH 77 INS 7841/2022-A-10

UPOZORNĚNÍ: veškeré náklady spojené se zápisem změny vlastníka domény v příslušných registrech (rejstřících) ponese kupující. Prodávající kupujícímu při těchto úkonech poskytne součinnost.

Kupní smlouva musí být kupujícím podepsána nejpozději do 30 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být kupujícím uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Konečná cena podléhá schválení insolvenčního správce. Vítězem aukce se účastník stává až v momentu sdělení emailem z adresy stejskal@gaute.cz, že prodávající akceptuje cenu dosaženou v aukci.

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Vítěz aukce musí předmět aukce převzít do data stanovené insolvenčním správcem. Nepřevzetím předmětu aukce do uvedeného data je aukce zmařena bez nároku na vrácení složené kauce.

Doplatek kupní ceny musí být vítězem aukce uhrazen na účet majetkové podstaty.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]