Evid. číslo: A7001

Prodej internetové domény iceland.cz, registrace od 07.03.2005, z majetkové podstaty ICL Czech a.s.

Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 15.05.2023 12:00:00
Aktuální čas 20.06.2024 03:40:59
Konec 15.06.2023 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 10 000 Kč
Aktuální cena 10 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 3 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 15.05.2023 12:00:00
Konec 15.06.2023 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 10 000 Kč
Aktuální cena 10 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 3 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Historie příhozů

Žádné příhozy zatím nebyly učiněny.

Popis

Prodej internetové domény iceland.cz, registrace od 07.03.2005, z majetkové podstaty ICL Czech a.s.

-       držitel: Iceland Czech a.s., ., IČ: 01955861, se sídlem Leopoldova 2138/16, Praha 4

-       určený registrátor: REG-INTERNET-CZ INTERNET CZ, a.s. od 7. března 2018

Prodej v rámci insolvenčního řízení, z majetku dlužníka LESS a.s., sp. zn. MSPH 77 INS 7841/2022-A-10

UPOZORNĚNÍ: veškeré náklady spojené se zápisem změny vlastníka domény v příslušných registrech (rejstřících) ponese kupující. Prodávající kupujícímu při těchto úkonech poskytne součinnost.

Kupní smlouva musí být kupujícím podepsána nejpozději do 30 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být kupujícím uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Konečná cena podléhá schválení insolvenčního správce. Vítězem aukce se účastník stává až v momentu sdělení emailem z adresy stejskal@gaute.cz, že prodávající akceptuje cenu dosaženou v aukci.

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Vítěz aukce musí předmět aukce převzít do data stanovené insolvenčním správcem. Nepřevzetím předmětu aukce do uvedeného data je aukce zmařena bez nároku na vrácení složené kauce.

Doplatek kupní ceny musí být vítězem aukce uhrazen na účet majetkové podstaty.

Zobrazit celý popis

Přiložené soubory

Přílohy jsou zobrazovány pouze do tří měsíců od skončení aukce.

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce