aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6685

Prodej internetové domény less.cz, registrace od 16.3.1999, z majetkové podstaty LESS a.s.

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 07.06.2022 12:00:00
Aktuální čas 01.12.2023 13:23:07
Konec 28.06.2022 14:25:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 45 000 Kč
Aktuální cena 159 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 10 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
úvodní foto less.cz.jpg
 
Uživatel 328528.06.2022 14:20:28 159 000
Uživatel 1913228.06.2022 14:18:58 158 000
Uživatel 328528.06.2022 14:18:03 136 000
Uživatel 1913228.06.2022 14:17:09 135 000
Uživatel 328528.06.2022 14:13:06 106 000
Uživatel 1913228.06.2022 14:12:40 105 000
Uživatel 328528.06.2022 14:11:0594 000
Uživatel 1913228.06.2022 14:09:4893 000
Uživatel 328528.06.2022 14:07:4487 000
Uživatel 1913228.06.2022 14:07:2186 000
Uživatel 328528.06.2022 14:03:2576 000
Uživatel 1913228.06.2022 14:02:4975 000
Uživatel 328528.06.2022 14:00:3766 000
Uživatel 1913228.06.2022 13:59:5665 000
Uživatel 328528.06.2022 13:59:1055 000
Uživatel 1913228.06.2022 13:58:2251 000
Uživatel 328528.06.2022 12:36:3745 000
Popis:

Prodej internetového doménového jména less.cz, registrace od 16.3.1999

-       držitel: LESS a.s., Bohdaneč 136, 285 25 Bohdanec, CZ

-       určený registrátor: INTERNET CZ, a.s., Ktiš 2, 38403 Ktiš, CZ

Prodej v rámci insolvenčního řízení, z majetku dlužníka LESS a.s., sp. zn. KSPH 37 INS 23815/2012

UPOZORNĚNÍ: veškeré náklady spojené se zápisem změny vlastníka domény v příslušných registrech (rejstřících) ponese kupující. Prodávající kupujícímu při těchto úkonech poskytne součinnost.

Kupní smlouva musí být kupujícím podepsána nejpozději do 30 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být kupujícím uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Konečná cena podléhá schválení insolvenčního správce. Vítězem aukce se účastník stává až v momentu sdělení emailem z adresy stejskal@gaute.cz, že prodávající akceptuje cenu dosaženou v aukci.

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Vítěz aukce musí předmět aukce převzít do data stanovené insolvenčním správcem. Nepřevzetím předmětu aukce do uvedeného data je aukce zmařena bez nároku na vrácení složené kauce.

Doplatek kupní ceny musí být vítězem aukce uhrazen na účet majetkové podstaty.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]