aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4553

Prodej komerčního areálu Pneu servis Internacional, ul. Chvalšinská, Český Krumlov

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Gottvald Michael
Email gottvald@gaute.cz
Telefon 776 118 336
Začátek 13.08.2019 12:00:00
Aktuální čas 29.02.2020 14:03:36
Konec 1.kola 15.10.2019 17:00:00
Místo předložení návrhu GAUTE, a.s., Lidická 26, 602 00 Brno, 5. patro
čas předložení návrhů 2.kola do 16.10.2019 11:00:00
čas předložení návrhů 3.kola do 16.10.2019 14:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena 14 000 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 400 000 Kč
Dosažená cena 14 000 006  Kč
 
google maps jpg.jpg
 
Popis:

Nejvyšší nabídka druhého kola činí 14 000 005 Kč

Nejvyšší nabídka třetího kola činí 14 000 006 Kč


Komerční areál Pneu servis Internacional umístěný v blízkosti historického centra města Český Krumlov na ulici Chvalšinská.


Celková plocha pozemků: 4544 m2

Celková užitná plocha budov: 1585 m2

 

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 18.12.2017: 18 024 000 Kč


Rozdělení jednotlivých ploch
- výrobně skladovací prostory: 1038 m2
- administrativní prostory: 223 m2
- obchodní prostory: 230 m2
- ostatní: 94 m2

 

Areál se nachází v severozápadní části města a po levé straně výpadovky na Lipno (ul. Chvalšinská). Vzhledem k infrastruktuře města nemovitost leží v průmyslové části města. Nemovitost je dobře dostupná jak vzhledem k infrastruktuře města, tak i v návaznosti na propojení s krajským městem.

 

Areál disponuje dvěma vzájemně propojenými budovami a dvorem se zpevněnou plochou, který je využívaný k parkování a skladování zboží. Předpokládaná doba výstavby je dle vyjádření vlastníka v období sedmdesátých let. Nemovitost se nachází v zóně s nízkým nebezpečím výskytu povodně/záplavy.


Infrastruktura areálu

- Nemovitost je napojena na dálkový vodovod.
- Nemovitost je připojena na elektřinu (100A).
- Odpady jsou vyvedeny do jímky.
- Topení bylo původně zajištěno parou, nyní odpojeno.
- Topení je možné zajistit připojením na plyn.
- Plyn přiveden k hranici pozemku (nutnost zavedení).
- Přípojka doposud nebyla hrazena.

- Nemovitost disponuje zabezpečovacím systémem vč. kamerového systému.


Podrobné informace uvedeny v přiloženém informačním memorandu a znaleckém posudku.

Adresa: Český Krumlov, Chvalšinská 168, PSČ 381 01, Okres Český Krumlov

GPS: 48.8163403N, 14.3040833E


Prohlídky po předchozí domluvě na tel. 776 118 336.


Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSCB 26 INS 8498/2017


Upozornění: Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2.000 Kč).

Upozornění: Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Upozornění: Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 45 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Upozornění: Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Upozornění: Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Upozornění: Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Upozornění: Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Upozornění: Prodávající upozorňuje, že konečná cena podléhá schválení insolvenčního správce.

Upozornění: Předmět aukce se prodává ve stavu "jak stojí a leží" (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]