aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A3313

Prodej lesních pozemků 7 ha, k.ú. Pazucha, obec Litomyšl

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 541 213 390
Začátek 19.03.2018 14:20:00
Aktuální čas 16.09.2019 09:00:13
Konec 07.06.2018 15:35:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 100 000 Kč
Vyvolávací cena 396 000 Kč
Aktuální cena 1 300 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 30 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: bez povinnosti zveřejnění
 
Pazucha les foto.jpg
 
Uživatel 1008307.06.2018 15:32:481 300 000
Uživatel 1007207.06.2018 15:32:061 230 000
Uživatel 1008307.06.2018 15:29:461 229 000
Uživatel 1007207.06.2018 15:28:461 228 000
Uživatel 1008307.06.2018 15:28:001 227 000
Uživatel 1007207.06.2018 15:27:311 226 000
Uživatel 1008307.06.2018 15:23:441 225 000
Uživatel 1007207.06.2018 15:22:521 201 000
Uživatel 1008307.06.2018 15:18:151 200 000
Uživatel 1015107.06.2018 15:17:591 177 000
Uživatel 1007207.06.2018 15:17:541 176 000
Uživatel 1008307.06.2018 15:13:391 175 000
Uživatel 1007207.06.2018 15:12:561 151 000
Uživatel 1008307.06.2018 15:08:361 150 000
Uživatel 1015107.06.2018 15:08:301 104 000
Uživatel 1007207.06.2018 15:07:571 103 000
Uživatel 1008307.06.2018 15:06:111 102 000
Uživatel 1013707.06.2018 15:05:121 101 000
Uživatel 1008307.06.2018 15:03:261 100 000
Uživatel 1015107.06.2018 15:02:581 025 000
Uživatel 1007207.06.2018 15:02:581 001 000
Uživatel 1008307.06.2018 14:58:131 000 000
Uživatel 1015107.06.2018 14:57:58 975 000
Uživatel 1008307.06.2018 14:56:55 950 000
Uživatel 1015107.06.2018 14:56:23 925 000
Uživatel 1008307.06.2018 14:52:04 900 000
Uživatel 1015107.06.2018 14:51:04 825 000
Uživatel 1008307.06.2018 14:41:22 800 000
Uživatel 1015107.06.2018 14:31:53 725 000
Uživatel 1008307.06.2018 12:20:03 700 000
Uživatel 1007207.06.2018 11:11:03 651 000
Uživatel 1008307.06.2018 08:55:41 650 000
Uživatel 1001107.06.2018 07:01:05 601 000
Uživatel 1008306.06.2018 18:25:13 600 000
Uživatel 1001106.06.2018 17:32:14 552 000
Uživatel 1008305.06.2018 17:55:33 551 000
Uživatel 1001105.06.2018 13:45:46 451 000
Uživatel 1008309.05.2018 11:36:02 450 000
Uživatel 1001122.04.2018 18:43:04 396 000
Popis:

Upozornění : 15.5.2018 : oprava znaleckého posudku je uveřejněna v přílohách této aukce.

Upozornění 7.5.2018: z důvodu tiskové chyby v posudku aukce prodloužena o 30 dní.

Prodej souboru lesních pozemků celkem 70 736 m2, k.ú. Pazucha, obec Litomyšl, okr. Svitavy

Prodej dvou  samostatných pozemkových  parcel s celkovou výměrou 70 736 m2 s funkčním využitím les, situované v katastrálním území Pazucha, obec Litomyšl. Dle dostupných informací nejsou pozemky předmětem nájemní smlouvy.
Pozemky, které jsou předmětem prodeje jsou zapsané na listu vlastnictví č. 138 pro k.ú. Pazucha.

Přesný popis nemovitostí vč. LHO je uveden ve Znaleckém posudku, který je uveden v příloze této aukce.

Předmět prodeje je přesně specifikován v příloze Předmět prodeje.pdf zveřejněné na této straně.

Prohlídky :jsou možné kdykoliv, pozemky jsou volně přístupné GPS:  49°52'18.45"N, 16°23'24.97"E

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.


Konečná kupní cena podléhá schválení zajištěným věřitelem.

Kupní cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH.Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy - rozdělení ceny dosažené v aukci. Vítěz aukce je dle článku  X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít  zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem. 

Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 20 dnů ode dne skončení aukce uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).

Daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4% z dosažené ceny platí kupující.
 
Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Věcná břemena zpeněžením v insolvenčním řízení nezanikají. 

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2019 GAUTE, a.s.

[123]