aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A3605

Prodej novostavba RD 5+1 s garáží, užitná plocha 236m2, pozemek 780m2, Most - Vtelno, Ústecký kraj

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 20.08.2018 14:00:00
Aktuální čas 16.11.2019 01:59:51
Konec 23.10.2018 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 450 000 Kč
Vyvolávací cena 3 710 000 Kč
Aktuální cena 3 710 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 180 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
DSC_1082.JPG
 
Uživatel 578423.10.2018 13:36:033 710 000
Popis:
POZOR: Termín prohlídky 11.9.2018 je zrušen!! Možné termíny pro prohlídku jsou 2.10. a 12.10.2018 vždy v 15:00hod.

Prodej novostavba RD 5+1 z roku 2012 s garáží a technickým zázemím v k.ú. Vtelno - Most, ul. Mostecká. Kolaudace domu v roce 2012.

Předmět prodeje:
- pozemek parc.č. St. 426 o výměře 178 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 254, zp.využití rod.dům, v části obce Vtelno,
- pozemek parc.č. 301/3 o výměře 602 m2, trvalý travní porost,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 420 pro katastrální území Vtelno, obec Most, u Katast-rálního úřadu pro Ústecký kraj, KP Most.

Dům je samostatně stojící, s obytným podkrovím. Vedle RD je postaven samostatný sklad. Dům i garáž nejsou podsklepeny. Schody v domě jsou dřevěné, podlahy v přízemí keramické, v podkroví plovoucí. Okna Euro. 2x koupelna a soc. zařízení. Kolaudace domu proběhla v roce 2012.

Vytápění - krb na tuhá paliva s horkovzdušným rozvodem. TUV el. boiler. Dům je napojen na všechny IS mimo plynu. Přístup z veřejné komunikace.

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán).

Výměry místností:
Přízemí: garáž 20,5m2, vstup 2,2m2, chodby a zádveří 24m2, wc se sprchou 1m2, obývací pokoj 24,2m2, kuchyně 29,7m2, kancelář 13,1m2
Podkroví: koupelna s wc 14m2, pokoj 37,9m2, pokoj 14,6m2, pokoj 43,3m2, chodba 7,3m2, balkon 3,4m2.

Bližší popis předmětu prodeje je uveden ve znaleckém posudku, který tvoří přílohu této aukce – Příloha č. 2 – Znalecký posudek.pdf.

Termín a místo prohlídky nemovitosti:
I. termín: 11.9.2018 v 15:00hod.   
II. termín: 2.10.2018 v 15:00hod.
III. termín: 12.10.2018 v 15:00hod.
Sraz účastníků k prohlídce je na adrese nemovitosti: Mostecká 254, 434 01 Most - část obce Vtelno.
GPS souřadnice:  50.4867447N, 13.6769186E
Účast na prohlídce je třeba potvrdit minimálně 24 hodin předem e-mailem na adrese: charvat@gaute.cz.

Jedná se o prodej v rámci zpeněžení majetku dlužníka v insolvenčním řízení.

Předmětem prodeje nejsou movité věci a kuchyňská linka, vyobrazené na fotografiích.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Kupní smlouva musí být vítězem aukce podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Prodej podléhá schválení zajištěným věřitelem.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2019 GAUTE, a.s.

[123]