aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5163

Prodej objektu výroby s bytovou jednotkou 3+kk a orné půdy 1434 m2, obec Velká nad Veličkou, okres Hodonín

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 23.01.2020 15:00:00
Aktuální čas 12.07.2020 03:57:36
Konec 10.03.2020 15:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 1 251 600 Kč
Aktuální cena 1 251 600 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 60 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
foto.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Prodej objektu výroby s bytovou jednotkou 3+kk a orné půdy 1434 m2, obec Velká nad Veličkou, okres Hodonín

Předmětem prodeje je samostatně stojící objekt výroby, v přízemí je stolařská dílna, v podkroví byla uskutečněna vestavba bytové jednotky 3+1 se soc. zázemím. Tato vestavba byla řádně zkolaudována. Předmětem prodeje je dále pozemek o výměře 1434 m2, vedený v KN jako orná půda.

Upozornění: V obci jsou všechny IS, k nemovitostem, které jsou předmětem prodeje nejsou tyto sítě připojeny.

Do objektu č.p. 974 jsou přivedeny přípojky elektřiny, vody a kanalizace přes sousední pozemky, které jsou ve vlastnictví jiné osoby (osoby blízké vlastníka předmětu prodeje). Tyto přípojky jsou zde zřízeny bez sjednaného právního vztahu ( věcného břemene), se souhlasem majitelů sousedních pozemků.

 

K hlavnímu objektu patří i přízemní přístavba, která je fčně propojena s výrobními prostory v přízemí. Celá stavba je posuzována jako budova pro výrobu, byt v podkroví není zapsán jako samostatná bytová jednotka.

Kategorie energetické náročnosti G - energ.průkaz nedodán.

Dispozice :

Přízemí : stolařská dílna, provozní prostory

Podkroví : bytová jednotka 3+kk : pokoj, ložnice, obývací pokoj + kuchyně, šatna, WC, koupelna.


 Plocha:

celkem : 1734 m2

zastavěná : 300 m2

orná půda : 1434 m2

Přesný popis předmětu prodeje je v příloze Předmět prodeje.pdf,  zveřejněné pod popisem v přílohách.

Prohlídky: dle dohody

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.

Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy - rozdělení ceny dosažené v aukci. Vítěz aukce je dle článku  X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít  zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Vítěz aukce (kupující) je povinen nejpozději do 45 dnů od skončení aukce uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.


Konečná kupní cena podléhá schválení zajištěným věřitelem!


Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 2.000,-Kč).

Daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4% z dosažené ceny platí kupující. 

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]