aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6455

Prodej ofsetového tiskového stroje ADAST dominant 414, z majetku dlužníka POLYGOS print, s.r.o.

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Šálovská Andrea
Email salovska@gaute.cz
Telefon 732430136
Začátek 16.12.2021 14:00:00
Aktuální čas 28.06.2022 19:54:08
Konec 18.01.2022 10:05:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 100 Kč
Max. příhoz 100 000 Kč
Vyvolávací cena 1 200 Kč
Aktuální cena 1 200 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 1 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
IMG_1818-min.JPG
 
Uživatel 1349018.01.2022 09:58:041 200
Popis:

Prodej ofsetového tiskového stroje ADAST dominant 414. Výrobcem zařízení byla fy ADAST, Československo. Stroj slouží k potisku archů rozměru od 110 x 148 mm do 280 x 381 mm. Výkon je až 2.000 listů/hod, z majetku dlužníka POLYGOS print, s.r.o.

Přesný popis předmětu prodeje naleznete ve znaleckém posudku, který je uložen v Příloze č.1 – Znalecký posudek.pdf

Odpočet DPH není možný

Prodej v rámci insolvenčního řízení, z majetku dlužníka POLYGOS print, s.r.o.( MSPH 88 INS7886/2019)

Adresa: areál tiskárny POLYGOS print, s.r.o., Benešov

Za stav nelze ručit. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Předmět aukce se prodává ve stavu "jak stojí a leží" (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku. Prodávající neručí za vady předmětu prodeje.

Konečná cena podléhá schválení insolvenčního správce. Vítězem aukce se účastník stává až v momentu sdělení emailem z adresy salovska@gaute.cz, že prodávající akceptuje cenu dosaženou v aukci.

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Vítěz aukce musí předmět aukce převzít do data stanovené insolvenčním správcem. Nepřevzetím předmětu aukce do uvedeného data je aukce zmařena bez nároku na vrácení složené kauce.

Veškeré náklady spojené s převzetím předmětu aukce hradí kupující (vítěz aukce).

Vítěz aukce je povinen uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 20 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Předmět aukce se prodává ve stavu "jak stojí a leží" (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku.

Veškeré náklady spojené s převzetím předmětu aukce hradí kupující (vítěz aukce).

Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy č. 2 - Rozdělení ceny dosažené v aukci.pdf

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku IX. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]